Choroby układu nerwowego

G61
Polineuropatia zapalna

G61.0
Zespół Guillaina-Barrégo

Ostre (po)zakaźne zapalenie wielonerwowe

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G61.1
Neuropatia surowicza

Jeśli konieczne, dla określenia przyczyny, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G61.8
Inne polineuropatie zapalne
G61.9
Polineuropatia zapalna, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się