Choroby układu nerwowego

G83
Inne zespoły porażenne

Uwaga: dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią
Porażenie (całkowite) (niecałkowite) z wykluczeniem G80–G82
G83.0
Porażenie obustronne kończyn górnych

Diplegia (kończyn górnych), porażenie obu kończyn górnych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G83.1
Porażenie jednej kończyny dolnej

Porażenie kończyny dolnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G83.2
Porażenie jednej kończyny górnej

Porażenie kończyny górnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G83.3
Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4
Zespół ogona końskiego

Neurogenne porażenie pęcherza moczowego spowodowane zespołem ogona końskiego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G83.8
Inne określone zespoły porażenne

Porażenie Todda (popadaczkowe)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G83.9
Zespół porażenny, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się