Choroby układu nerwowego

G36.8
Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się