Choroby układu nerwowego

G72
Inne miopatie

G72.0
Miopatia polekowa

Jeśli konieczne, dla określenia leku, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G72.1
Miopatia alkoholowa
G72.2
Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne

Jeśli konieczne, dla określenia czynnika toksycznego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G72.3
Porażenie okresowe

Porażenie okresowe (rodzinne): hiperkalemiczne, hipokalemiczne, normokalemiczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G72.4
Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8
Inne określone miopatie
G72.9
Miopatia, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się