Choroby układu nerwowego

G37.8
Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się