Choroby układu nerwowego

G60
Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia

G60.0
Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

Choroba: Charcota-Mariego-Tootha, Déjerine’a-Sottasa, dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa typu I-IV, dziecięca neuropatia hipertroficzna, zanik mięśni strzałkowych (typ aksonalny) (typ przerostowy), Zespół Roussy’ego-Lévy’ego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G60.1
Choroba Refsuma
G60.2
Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3
Neuropatia samoistna postępująca
G60.4
Inne neuropatie dziedziczne i samoistne

Choroba Morvana, zespół Nelatona, neuropatia czuciowa dziedziczona dominująco, neuropatia czuciowa dziedziczona recesywnie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G60.8
Inne idiopatyczne neuropatie dziedziczne

Choroba Morvana, zespół Nélatona. Neuropatia czuciowa: dziedziczona dominująco, dziedziczona recesywnie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G60.9
Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się