Choroby układu nerwowego

  G24
  Dystonia

  G24.0
  Dystonia polekowa

  Jeśli konieczne, dla określenia leku wywołującego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G24.1
  Dystonia samoistna rodzinna

  Dystonia idiopatyczna BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G24.2
  Dystonia samoistna niedziedziczna
  G24.3
  Kurczowy kręcz karku
  G24.4
  Dystonia samoistna w obrębie twarzy

  Dyskinezja ustno-twarzowa

  Lista leków dla G24.4
  Postać: tabl.
  Dawka:
  • 0,5 mg
  • 2 mg
  Lista substancji czynnych dla G24.4
  Wyszukaj leki z Clonazepam

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G24.5
  Kurcz powiek
  G24.8
  Inna dystonia
  G24.9
  Dystonia, nieokreślona

  Dyskinezja BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G24

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G24

  Postać: tabl.
  Dawka: 2 mg
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka: 5 mg/ml
  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka: 4 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się