Baza ICD-10
Choroby układu moczowo-płciowego
Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

Choroby układu moczowo-płciowego

N49
Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej

N49.0
Choroby zapalne pęcherzyków nasiennych

Zapalenie pęcherzyków nasiennych BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
N49.1
Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu

Zapalenie nasieniowodu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
N49.2
Choroby zapalne moszny
N49.8
Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych

Zapalenie wielomiejscowe męskich narządów płciowych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
N49.9
Choroby zapalne męskich narządów płciowych o nieokreślonym umiejscowieniu

Ropień, czyrak, czyrak gromadny, zapalenie tkanki łącznej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się