Baza ICD-10
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M82
Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

M82.0
Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0†)
M82.1
Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00–E34†)
M82.8
Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Poradniki

Bóle korzeniowe, kolka nerkowa czy złamanie kręgu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 M82

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 M82

Postać: tabl.
Dawka: 70 mg
Postać: tabl.
Dawka: 70 mg
Postać: inj. [roztw.]
Dawka: 50 mg/ml
Postać: inj. [roztw.]
Dawka: 50 mg/ml
Postać: tabl.
Dawka: 70 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się