Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

  M42
  Osteochondroza kręgosłupa

  1. Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie.
  2. Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa.
  3. Okolica szyi.
  4. Okolica szyjno-piersiowa.
  5. Okolica piersiowa.
  6. Okolica piersiowo-lędźwiowa.
  7. Okolica lędźwiowa.
  8. Okolica lędźwiowo-krzyżowa.
  9. Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna.
  M42.0
  Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa

  Choroba Calvégo. Choroba Scheuermanna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  M42.1
  Osteochondroza kręgosłupa dorosłych
  M42.9
  Osteochondroza kręgosłupa, nieokreślona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się