Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

  M14
  Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  M14.0
  Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami

  Artropatia dnawa w przebiegu: zespołu Lescha-Nyhana (E79.1†), sierpowatokrwinkowości (D57.–†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  M14.1
  Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych

  Artropatia związana z odkładaniem kryształów w przebiegu nadczynności przytarczyc (E21.–†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  M14.2
  Artropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
  M14.3
  Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8†)
  M14.4
  Artropatia w przebiegu amyloidozy (E85.–†)
  M14.5
  Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym

  Artropatia w przebiegu: akromegalii i gigantyzmu przysadkowego (E22.0†), hemochromatozy (E83.1†), niedoczynności tarczycy (E00–E03†), nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  M14.6
  Artropatia związana z chorobami neurologicznymi

  Staw Charcota lub artropatia tabetyczna (A52.1†). Cukrzycowa artropatia neuropatyczna (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  M14.8
  Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej

  Artropatia w przebiegu: rumienia:, wielopostaciowego (L51.–†), guzowatego (L52†), sarkoidozy (D86.8†), choroby Whipple’a (K90.8†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu M14

  Wyszukaj leki z Etoricoxib

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu M14

  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 30 mg
  • 60 mg
  • 90 mg
  • 120 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 60 mg
  • 90 mg
  • 30 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się