Choroby układu krążenia

  I79
  Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  I79.0
  Tętniak aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  Kiłowy tętniak aorty (A52.0†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  I79.1
  Zapalenie aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  Kiłowe zapalenie aorty (A52.0†)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  I79.2
  Angiopatia obwodowa w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  Cukrzycowa angiopatia obwodowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)

  Lista leków dla I79.2
  Postać: tabl.
  Dawka: 10 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 10 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 30 mg
  • 10 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 50 mg
  Lista substancji czynnych dla I79.2

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  I79.8
  Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się