Choroby układu krążenia

  I97
  Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej

  Nie obejmuje: pooperacyjny wstrząs (T81.1)
  I97.0
  Zespół po kardiotomii
  I97.1
  Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca

  Niewydolność krążeniowa, niewydolność serca

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  I97.2
  Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi

  Słoniowacizna, niedrożność naczyń limfatycznych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  I97.8
  Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
  I97.9
  Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się