• Opis
    • Poradniki

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L98
Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej

L98.0
Ziarniniak ropny
L98.1
Zapalenie skóry wywołane

Przeczosy psychogenne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
L98.2
Gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta]
L98.3
Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa]
L98.4
Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej

Przewlekły wrzód skóry BNO. Wrzód tropikalny BNO. Wzód skóry BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
L98.5
Mucynoza skóry

Mucynoza ogniskowa. Lichen myxoedematosus

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
L98.6
Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8
Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.9
Choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone

Poradniki

Choroba skóry wywołana przez grzyby drożdżopodobne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się