Zaburzenia mięśni gałki ocznej

H49.2
Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się