Zaburzenia mięśni gałki ocznej

H49
Zez porażenny

)
H49.0
Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]
H49.1
Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]
H49.2
Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]
H49.3
Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4
Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8
Inne zezy porażenne

Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych BNO, zespół Kearnsa-Sayre’a

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H49.9
Zez porażenny, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się