Zaburzenia mięśni gałki ocznej

  H49
  Zez porażenny

  )
  H49.0
  Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]
  H49.1
  Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]
  H49.2
  Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]
  H49.3
  Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
  H49.4
  Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
  H49.8
  Inne zezy porażenne

  Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych BNO, zespół Kearnsa-Sayre’a

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  H49.9
  Zez porażenny, nieokreślony

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się