Zaburzenia mięśni gałki ocznej

H49.3
Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się