H59
Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej

H59.0
Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy

Zespół „touch” ciała szklistego, zespół zaburzeń dotyczących ciała szklistego i rogówki

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H59.8
Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka

Blizny naczyniówki i siatkówki po operacji z powodu odwarstwienia siatkówki

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H59.9
Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się