H42
Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H42.0
Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

Jaskra w przebiegu: amyloidozy (E85.–†), zespołu Lowe’a (E72.0†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H42.8
Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Jaskra w przebiegu onchocerkozy (B73†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się