H94
Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

H94.0
Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu kiły (A52.1†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H94.8
Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się