Choroby ucha środkowego

H69
Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza

H69.0
Ziejąca trąbka słuchowa Eustachiusza
H69.8
Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.9
Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się