H47.1
Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się