H47
Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej

H47.0
Zaburzenia nerwu wzrokowego niesklasyfikowane gdzie indziej

Ucisk nerwu wzrokowego, krwotok do osłonki nerwu wzrokowego, neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H47.1
Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony
H47.2
Zanik nerwu wzrokowego

Skroniowe zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H47.3
Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego

Druzy tarczy nerwu wzrokowego, rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H47.4
Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
H47.5
Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej

Zaburzenia drogi wzrokowej, ciała kolankowatego bocznego i promienistości wzrokowej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
H47.6
Zaburzenia kory wzrokowej
H47.7
Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się