H47.3
Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego

Druzy tarczy nerwu wzrokowego, rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się