Zaburzenia soczewki

  H27
  Inne patologie soczewki

  H27.0
  Bezsoczewkowość
  H27.1
  Przemieszczenie soczewki
  H27.8
  Inne określone zaburzenia soczewki
  H27.9
  Zaburzenia soczewki, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się