Encyklopedia rezydentur
Urologia dziecięca

Urologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego
 3. Sytuacja na rynku pracy 
 4. Konsultant krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej
 5. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 6. Wydarzenia
 7. Referencje

Do rozpoczęcia szkolenia w dziedzinie urologii dziecięcej wymagane jest posiadanie specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub urologii.

Czas trwania specjalizacji 

2 lata (104 tyg. i 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie i 2 dni/12 dni roboczych)

Czy urologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową? -  NIE  [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Łączny czas trwania szkolenia 2 lata

Harmonogram i program szkolenia specjalizacyjnego

*Od rekrutacji wiosennej 2023 obowiązywać będą nowe programy specjalizacji.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

 • Staż podstawowy:

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1. 
Staż podstawowy w zakresie urologii dziecięcej
72 tygodnie (360 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny 

*dzień roboczy = 7h35min

Staże kierunkowe:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
1.
  “Chirurgia dziecięca”(staż odbywają lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie urologii)
8 tygodni (40 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny 
2.
“Urologia”(staż odbywają lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej)
8 tygodni (40 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
1.
nacięcie endoskopowe zastawek cewki tylnej
5
2.
ostrzyknięcie ujść moczowodowych
5.
3.
wycięcie nerki
3
4.
plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego
3
5.
częściowe wycięcie nerki
3
6.
wytworzenie lub zamknięcie przetoki moczowodowo-skórnej
3
7.
operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej
3
8.
operacja stulejki
5
9.
operacja wnętrostwa
10
10.
operacja wodniaka jądra lub powrózka nasiennego
5
11.
operacja żylaków powrózka nasiennego
3
12.
operacje naprawcze spodziectwa
10

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, w których lekarz jest zobowiązany uczestniczyć jako asysta lub jako obserwator:

Zabieg/proceduraLiczba
1.
pielografia wstępująca i zstępująca
2
2.
uretrografia
2
3.
cystoskopia
30
4.
cystovaginoskopia i cystovaginografia
3
5.
kalibrowanie i rozszerzanie cewki moczowej
3
6.
nacięcie endoskopowe zastawek cewki tylnej
15
7.
nacięcie endoskopowe zwężenia cewki lub szyi pęcherza
5
8.
ostrzyknięcie ujść moczowodowych
10
9.
nacięcie ujścia zewnętrznego cewki (meatotomia)
3
10.
badanie urodynamiczne
20
11.
wytworzenie przetoki nerkowej
2
12.
wycięcie nerki
5
14
częściowe wycięcie nerki
5
14
plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego
5
15
wytworzenie lub zamknięcie przetoki moczowodowo-skórnej
5
16
antyrefluksowe przeszczepienie moczowodu
2
17
operacje naprawcze spodziectwa
20
18
operacja stulejki
5
19.
enterocystoplastyka
3
20
operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej
3
21
operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej
3
22
operacja wnętrostwa
3
23
operacja wodniaka jądra lub powrózka nasiennego
5
24
wszczepienie protezy jądra
3
25
rekonstrukcja sromu u dzieci obojnaczych
3
26
zamknięcie wynicowanego pęcherza
2
27
operacje naprawcze wierzchniactwa
2
28
wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej
2
29
zabiegi laparoskopowe
10

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu.

Kursy specjalizacyjne:

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
1.
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
2.
„Endourologia dziecięca”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
3.
„Laparoskopia w urologii dziecięcej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
4.
„Neurourologia dziecięca”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
5.
„Nowotwory układu moczowo-płciowego u dzieci”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
6.
„Zaburzenia różnicowania płci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
7.
„Urologia dziecięca”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
8.
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
9.
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
10.
“Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
11.
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
12.
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna (h dyd.) = 45 min

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów urologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Kamica układu moczowego
 • Leczenie endoskopowe odpływów pęcherzowo-moczowodowych
 • Kamica moczowa u dzieci - leczenie zabiegowe
 • Opieka paliatywna w pediatrii

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów urologii dziecięcej: 79* *Suma specjalistów oraz specjalistów II st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z urologii dziecięcej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej

Dr n. med. Piotr Gastoł
Instytut- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel: +48 22 815 13 51e-mail: p.gastol@ipczd.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie urologii dziecięcej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych,
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej, 
 • wygłoszenia co najmniej dwóch referatów lub prezentacji plakatów o tematyce z zakresu urologii dziecięcej, na krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej. 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie urologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie urologii dziecięcej:

 • “The Society for Fetal Urology consensus statement on the evaluation and management of antenatal hydronephrosis” PMID:

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Urologii dziecięcej.

Referencje

Zaloguj się