Encyklopedia rezydentur
Toksykologia kliniczna

Toksykologia kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów toksykologii klinicznej organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy  
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii klinicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy - czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
83.57%
-
bc
bc
bc
małopolskie
bc
77.78%
77.62%
bc
bc
mazowieckie
-
-
bc
-
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
bc
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
83.17%
-
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
2
2
2
3
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
lubelskie
2
2
2
2
2
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
1
1
2
małopolskie
1
3
2
3
3
mazowieckie
-
-
1
-
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
2
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
-
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
bc
bc
bc
małopolskie
74.4%
84.88%
85.71%
bc
bc
bc
mazowieckie
-
66.83%
bc
bc
bc
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
bc
-
-
71.98%
-
-
śląskie
88.89%
-
-
-
-
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
1
1
1
1
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
2
1
1
małopolskie
1
1
1
2
2
3
mazowieckie
-
1
1
1
1
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
2
-
-
1
-
-
śląskie
1
-
-
-
-
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy toksykologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do toksykologii klinicznej. Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologii klinicznej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatrucia ksenobiotykamioraz ich następstwa”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniamiawarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Pozaustrojowe metody eliminacji trucizn w toksykologii klinicznej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Intensywna terapia w toksykologii klinicznej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie toksykologii klinicznej
65 tygodni (325 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dorosłych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki neurologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale dializoterapii (hemodializ)
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie metod pozaustrojowej eliminacji trucizn i metod podtrzymywania funkcji wątroby
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii 
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie toksykologicznej diagnostyki analitycznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii toksykologicznej
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem lub z asystą specjalisty:

ProceduraLiczba zabiegów
Prowadzenie postępowania reanimacyjnego
10
Prowadzenie wentylacji z użyciem respiratora 
15
Intubacja dotchawicza
25
Nakłucie tętnic obwodowych w celu pobrania krwi dobadania gazometrycznego 
75
Cewnikowanie żyły centralnej 
15
Wykonanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) 
15
Samodzielna interpretacja zapisów EKG
100
Wykonanie broncho- i fiberoaspiracji
3
Wykonanie defibrylacji 
5
Wprowadzenie zgłębnika do żołądka i wykonaniepłukania żołądka
10

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które w których specjalizujący się lekarz ma uczestniczyć jako pierwsza asysta:

ProceduraLiczba zabiegów
Podłączenie i prowadzenie hemodializy przerywaneji ciągłej (hemoperfuzji) 
10
Prowadzenie zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej 
2
Wprowadzenie elektrody endokawitarnej do stymulacjizewnętrznej serca
2

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do toksykologii klinicznej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zagadnienia prawne i sądowo-lekarskie w toksykologiiklinicznej”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Toksykologia szczegółowa. Ostre i przewlekłe zatruciaksenobiotykami oraz ich następstwa”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowejz uwzględnieniem chorób nowotworowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Pozaustrojowe metody eliminacji trucizn w toksykologiiklinicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Intensywna terapia w toksykologii klinicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Toksykologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie toksykologii klinicznej
66 tygodni (330 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dorosłych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej opieki neurologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale dializoterapii (hemodializ)
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie metod pozaustrojowej eliminacji trucizn
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie toksykologicznej diagnostykianalitycznej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie postępowania reanimacyjnego
1
2
prowadzenie wentylacji z użyciem respiratora
20
5
wykonanie defibrylacji
1
2
intubacja dotchawicza
20
5
nakłucie tętnic obwodowych w celu pobrania krwi dobadania gazometrycznego
75
5
cewnikowanie obwodowych naczyń tętniczych
3
0
cewnikowanie żyły centralnej
10
2
wykonanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ)
3
1
wykonywanie bronchoaspiracji
1
2
interpretacja zapisów EKG
80
20
ustalanie i korygowanie dawek leków inotropowych
10
5
wprowadzenie zgłębnika do żołądka i wykonanie płukaniażołądka
3
2
podłączenie i prowadzenie hemodializy przerywanej lubhemoperfuzji
4
1
.prowadzenie zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej
4
1
wprowadzenie czasowej elektrody endokawitarnej orazustawienie parametrów stymulatora
1
1
zakładanie stymulacji zewnętrznej serca oraz ustawienieparametrów stymulatora
1
2
przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne
5
10

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
pobranie krwi tętniczej do badania gazometrycznego
0
5
cewnikowanie obwodowych naczyń tętniczych
0
2
cewnikowanie żył centralnych
0
3
wykonywanie pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego(OCŻ)
0
1
intubacja dotchawicza
2
3
wykonywanie bronchoaspiracji
0
2
prowadzenie wentylacji z użyciem respiratora
0
5
ustalanie i korygowanie dawek leków inotropowych
0
5
interpretacja zapisów EKG
10
10
przeprowadzenie badania neurologicznego
5
5
interpretacja wyników diagnostycznych badańobrazowych
0
4
uczestniczenie w zabiegach hemodializy
0
2

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów toksykologii klinicznej organizowane przez CMKP 

 • Wskazania i zasady dializoterapii
 • Stany nagłe w nefrologii
 • Ostra niewydolność nerek

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy  

 • Liczba specjalistów toksykologii klinicznej: 111* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z toksykologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii klinicznej

Dr n. med. Marek Wiśniewski
Zakład Toksykologii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Ul. Kartuska 4/6, 80-104, Gdańsk,
Tel.: 58 682 19 39; e-mail:marek.wisniewski@gumed.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie toksykologii klinicznej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie toksykologii klinicznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych;
 • Lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich;
 • powinien systematycznie kształcić się poprzez uczestniczenie w konferencjach, seminariach, zjazdach naukowych i posiedzeniach Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i/lub innych towarzystw naukowych, których zakres działania jest tematycznie związany z toksykologią kliniczną;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego. 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie toksykologii klinicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie toksykologii klinicznej

 • “The clinical toxicology of carbon monoxide”, PMID: 12679050
 • “American Academy of Clinical Toxicology Practice Guidelines on the Treatment of Methanol Poisoning”, PMID: 12216995
 • “Organophosphate Pesticides: Biochemistry and Clinical Toxicology”, PMID: 11805735
 • “Use of N-acetylcysteine in clinical toxicology”, PMID: 1928204

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie toksykologii klinicznej.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0759-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0759-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się