Encyklopedia rezydentur
Radioterapia onkologiczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radioterapii onkologicznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Radioterapia onkologiczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radioterapii onkologicznej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
84.88%
66.91%
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
85.75%
bc
65.69%
bd
66.16%
lubelskie
79.52%
82.93%
73.66%
56.52%
56.12%
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
68.14%
80.19%
80.49%
57.28%
81.31%
małopolskie
82.93%
77.05%
66.67%
76.33%
63.13%
mazowieckie
80.49%
79.05%
62.5%
58.45%
57.07%
opolskie
bc
bc
bd
bc
62.63%
podkarpackie
83.09%
bc
61.65%
66.99%
bc
podlaskie
78.54%
bc
bc
-
bc
pomorskie
82.35%
85.51%
85.71%
65.22%
62.37%
śląskie
78.99%
76.33%
78.57%
72.95%
68.56%
świętokrzyskie
bc
87.07%
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
84.54%
bc
bc
bc
wielkopolskie
bc
86.34%
84.88%
65.22%
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
83.33%
71.98%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
5
7
2
2
-
kujawsko-pomorskie
7
4
8
4
5
lubelskie
11
13
7
8
6
lubuskie
7
6
6
4
3
łódzkie
3
3
3
3
3
małopolskie
15
15
12
8
7
mazowieckie
5
7
4
4
5
opolskie
2
2
2
2
2
podkarpackie
5
4
9
7
6
podlaskie
4
2
3
-
3
pomorskie
1
1
2
3
4
śląskie
8
8
4
0
3
świętokrzyskie
2
2
1
1
1
warmińsko-mazurskie
5
5
4
3
3
wielkopolskie
2
5
13
4
8
zachodniopomorskie
5
3
4
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
84.76%
67.35%
56.57%
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
74.4%
bc
67.63%
57.5%
bc
mazowieckie
80%
88.24%
88.54%
75%
bc
bc
opolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bc
76.81%
bc
bc
bc
bd
podlaskie
bc
77.54%
63.29%
86.19%
bc
bc
pomorskie
-
bc
83.9%
-
bc
bc
śląskie
83.57%
85.51%
bc
bc
69.19%
68.56%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
57.36%
bd
wielkopolskie
77%
bc
bc
75.71%
63.27%
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
5
2
4
1
2
5
kujawsko-pomorskie
6
4
3
4
4
6
lubelskie
12
7
8
5
3
3
lubuskie
6
4
5
3
3
2
łódzkie
3
2
3
1
2
1
małopolskie
15
13
8
5
6
4
mazowieckie
4
3
6
1
3
3
opolskie
2
2
2
1
2
2
podkarpackie
6
5
5
3
6
4
podlaskie
6
4
4
2
2
3
pomorskie
-
3
1
-
2
4
śląskie
10
7
4
3
3
10
świętokrzyskie
2
2
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
3
3
4
1
4
2
wielkopolskie
2
5
4
3
7
6
zachodniopomorskie
6
2
3
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy radioterapia onkologiczna jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
,,Podstawy fizyki medycznej i radiobiologii”
5 dni/40 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
,,Diagnostyka obrazowa i nuklearna nowotworów”
5 dni/40 h dyd.
,,Podstawy genetyki nowotworów, diagnostykapatomorfologiczna, leczenie skojarzone i badania kliniczne”
5 dni/40 h dyd.
,,Planowanie teleradioterapii i brachyterapii”
5 dni/40 h dyd.
,,Nowotwory głowy i szyi”
5 dni/40 h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
,,Nowotwory żeńskich narządów płciowych i piersi”
5 dni/40 h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
,,Nowotwory klatki piersiowej”
4 dni/32 h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)**
,,Nowotwory przewodu pokarmowego”
4 dni/32 h dyd.(w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
,,Nowotwory układu moczowo-płciowego”
4 dni/32h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
,,Nowotwory układu chłonnego, TBI”
3 dni/24 h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
,,Nowotwory OUN, nowotwory wieku dziecięcego, mięsaki, nowotworyskóry i czerniak”
5 dni/40 h dyd. (w tym min. 8 h dyd. na warsztaty w zakresie konturowania)
Kurs podsumowujący (atestacyjny) I: „Klinika radioterapii”
5 dni/40 h dyd.
Kurs podsumowujący (atestacyjny) II: „Planowanie radioterapii”
5 dni/40 h dyd.
,,Ratownictwo medyczne”
5 dni/40 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
,,Zdrowie publiczne”
8 dni/64 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej programem kursu
,,Prawo medyczne”
3 dni/24 h dyd.

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Wariant 1

Lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ośrodkach onkologicznych o profilu nienarządowym klinik lub oddziałów obowiązuje następujący rodzaj i czas trwania poszczególnych staży kierunkowych:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakładzie radioterapii
98 tygodni/490 dni  roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Wariant 2

Lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ośrodkach onkologicznych o profilu narządowym klinik lub oddziałów obowiązuje następujący rodzaj i czas trwania poszczególnych staży kierunkowych w podziale na lokalizacje narządowe:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakładzie radioterapii
80 tygodni/400 dni  roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (podstawowe)

Wariant 1

Lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ośrodkach onkologicznych o profilu nienarządowym klinik lub oddziałów obowiązuje następujący rodzaj i czas trwania poszczególnych staży kierunkowych:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakładzie/pracowni brachyterapii
16 tygodni/80 dni roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w klinice/oddziale radioterapiiI
45 tygodni/225 dni roboczych
Staż kierunkowy w przychodni onkologicznej (gabinecie radioterapii)
16 tygodni/80 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologicznej
4 tygodnie/20 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
12 tygodni/60 dni roboczych

Wariant 2

Lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w ośrodkach onkologicznych o profilu narządowym klinik lub oddziałów obowiązuje następujący rodzaj i czas trwania poszczególnych staży kierunkowych w podziale na lokalizacje narządowe:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów regionu głowy i szyi
15 tygodni/75  dni roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakładzie/pracowni brachyterapii
14 tygodni/70  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego
12 tygodni/60  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów układu chłonnego
12 tygodni/60  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów piersi
12 tygodni/60  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów płuca i klatki piersiowej
12 tygodni/60 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów kobiecych narządów płciowych
14 tygodni/70 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów układu moczowego
12 tygodni/60 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie nowotworów tkanek miękkich i kości
8 tygodni/40 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej
4 tygodnie/20 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakładzie radiologii i diagnostyki obrazowej
8 tygodni/40 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakładzie patologii
2 tygodnie/10 dni roboczych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Lekarz ma obowiązek zaplanować i przeprowadzić leczenie promieniami u co najmniej 400 chorych w ciągu 5 lat szkolenia specjalizacyjnego według następującego harmonogramu:

Lokalizacja narządowaLiczba przypadków
Skóra/ czerniak
10
Ośrodkowy układ nerwowy 
30
Głowa, szyja
60
Tarczyca
5
Płuco
40
Pierś
40
Układ moczowo-płciowy
30
Ginekologia onkologiczna
30
Przewód pokarmowy
30
Chłoniaki/ ziarnica złośliwa 
20
Mięsaki tkanek miękkich i kości
20
Brachyterapia
30
Radioterapia pediatryczna
15
Radioterapia paliatywna
30
Radioterapia stereotaktyczna/ radiochirurgia
10

Łącznie: minimum 400 (dla poszczególnych lokalizacji dopuszczalne są odchylenia ± 10%)

Program doskonalenia powyżej przedstawionych umiejętności praktycznych powinien być realizowany w jednej z następujących form:

 • Obserwacja etapów planowania i realizacji radioterapii wykonywanych przez kierownika specjalizacji lub specjalistę przez niego wyznaczonego.
 • Samodzielne stosowanie procedur z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego.
 • Samodzielne stosowanie wszystkich wymaganych procedur z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego z następową kontrolą audytem wszystkich wymaganych etapów planowania realizacji radioterapii przez specjalistę szkolącego.

Wymagany limit planowania i leczenia promieniami co najmniej 400 chorych dotyczy tylko form realizacji B i C, przy czym ilościowy ich udział powinien wynosić 1/3 i 2/3, proporcjonalnie w każdej grupie nowotworów wymienionych w tabeli. Forma A jako bierna nie jest zaliczana jako aktywne zdobywanie umiejętności specjalistycznej.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieradioterapii onkologicznej. Podstawy fizyki medycznej promieniowania.Podstawy diagnostyki obrazowej i nuklearnej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy diagnostyki patomorfologicznej i molekularnejnowotworów”
5 dni (40 godzin  dydaktycznych)
„Radiobiologia, leczenie skojarzone i badania klinicznew radioterapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Kwalifikacja chorych do radioterapii. Planowanie teleterapiii brachyterapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory głowy i szyi”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory żeńskich narządów płciowych i piersi”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory klatki piersiowej. Nowotwory skóry”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory przewodu pokarmowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory układu moczowo-płciowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Radioterapia nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczegooraz mięsaków tkanek miękkich i kości”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Radioterapianowotworów wieku dziecięcego z uwzględnieniem protonów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Radioterapia onkologiczna”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakładzie radioterapii
98 tygodni (490 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakładzie/pracowni brachyterapii
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w klinice/oddziale radioterapii
30 tygodni (150 dni roboczych)
Staż kierunkowy na oddziale szpitalnym realizującym radioterapięnowotworów narządu rodnego
15 tygodni (75 dni roboczych)
Staż kierunkowy w przychodni onkologicznej (gabinecie radioterapii)
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii onkologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakładzie medycyny nuklearnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakładzie radiologii i diagnostyki obrazowej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakładzie patomorfologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
teleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją
48
1
teleradioterapia paliatywna frakcjonowana
48
1
teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (IMRT)
55
55
teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym
10
5
teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym
3
2
teleradioterapia stereotaktyczna
2
18
teleradioterapia 3D całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI)lub skóry całego ciała
0
2

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
brachyterapia 3D “real time”
5
5
brachyterapia śródtkankowa/śródmaciczna w oparciu oplanowanie 3D – aplikacje wielorazowe z podaniem jednejfrakcji w trakcie jednej aplikacji
5
5
brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D –aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji
5
5
brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D(boost)
5
5
brachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D
5
5
brachyterapia wewnątrzprzewodowa oparta na planowaniu3D w oparciu o CT
5
5
brachyterapia pooperacyjna dopochwowa w oparciu oplanowanie 3D
10
5
brachyterapia oparta o planowanie 2D
5
5
teleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją
5
0
teleradioterapia paliatywna frakcjonowana
5
0
teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki(IMRT)
25
5
teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym
3
0
teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym
2
0
teleradioterapia stereotaktyczna
15
5

Lekarz ma obowiązek zaplanować i przeprowadzić leczenie promieniami u co najmniej400 chorych w ciągu 5 lat szkolenia specjalizacyjnego według następującegoharmonogramu:

Lokalizacja narządowaLiczba przypadków
skóra/czerniak
5
ośrodkowy układ nerwowy
5
głowa, szyja
15
tarczyca
2
płuco
25
pierś
25
układ moczowo-płciowy
25
ginekologia onkologiczna
25
przewód pokarmowy
25
chłoniaki/ziarnica złośliwa
5
mięsaki tkanek miękkich i kości
5
brachyterapia
85
radioterapia pediatryczna
5
radioterapia paliatywna
108
radioterapia stereotaktyczna/radiochirurgia
40

Łącznie: minimum 400 (dla poszczególnych lokalizacji dopuszczalne są odchylenia ±10%)

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radioterapii onkologicznej organizowane przez CMKP

 • Profilaktyka nowotworów narządu rodnego – nie tylko dla ginekologów
 • Choroby sromu – nie tylko dla ginekologów

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów radioterapii onkologicznej: 906* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Tel. 32 278 96 18e-mail: skladowski@windowslive.com

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie radioterapii onkologicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • regularnie uczestniczy w przeglądzie piśmiennictwa naukowego organizowanym przez kierownika specjalizacji i przedstawia streszczenia i krytyczne oceny wybranych publikacji naukowych oraz bierze czynny udział w przeglądzie czasopism naukowych (journal club),
 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji),
 • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji wybrany przez kierownika specjalizacji,
 • powinien uczestniczyć we wszystkich konferencjach i seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej,
 • ma obowiązek przedstawić (ustnie lub w formie plakatowej) 2 opracowania na konferencjach krajowych.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie radioterapii onkologicznej

 • “Adaptive radiation therapy”, PMID: 9015813
 • ”Advances in Image-Guided Radiation Therapy”, PMID: 17350942
 • “Cancer and Radiation Therapy: Current Advances and Future Directions”, PMID: 22408567

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie radioterapii onkologicznej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0727-program-1.pdf
  1. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=27&ro=2&year=2021&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156
  3. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
  4. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

  Zaloguj się