Encyklopedia rezydentur
Pediatria metaboliczna
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Pediatria metaboliczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
71.01%
86.47%
bc
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
bc
bc
bc
63.77%
bc
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
79.95%
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
5
2
2
2
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
2
1
1
1
1
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
4
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
82.38%
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
bd
bc
bd
bc
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
bd
bc
bd
bc
bc
bc
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bd
bc
bd
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bd
bc
bd
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
0
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
2
1
1
1
1
2
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
1
1
1
1
1
2
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
2
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy pediatria metaboliczna jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zaburzenia metabolizmu energetycznego: choroby mitochondrialne i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Choroby spichrzeniowe - glikogenozy, choroby lizosomalne. Choroby peroksysomalne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Choroby neurometaboliczne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Podłoże metaboliczne wybranych objawów klinicznych i zaburzeń biochemicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Hiperfenyloalaninemie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie pediatrii metabolicznej 
66 tygodni (330 dni roboczych), w tym co najmniej 40 dni w poradni
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w pracowni badań przesiewowych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w laboratorium metabolicznym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Genetyka kliniczna
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym: 4 tyg. w pracowni genetycznej*, 4 tyg. w poradni genetycznej*

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zaburzenia metabolizmu energetycznego: chorobymitochondrialne i zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby spichrzeniowe – glikogenozy, choroby lizosomalne.Choroby peroksysomalne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby neurometaboliczne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Podłoże metaboliczne wybranych objawów klinicznychi zaburzeń biochemicznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Hiperfenyloalaninemie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Postępy w pediatriimetabolicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie pediatrii metabolicznej
66 tygodni (330 dni roboczych), w tym co najmniej40 dni w poradni metabolicznej dla dzieci
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie badań przesiewowych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w laboratorium metabolicznym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie genetyki klinicznej
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie(20 dni roboczych) w pracowni genetycznej i 4 tygodnie (20 dni roboczych)w poradni genetycznej

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentówz rozpoznaniem wrodzonej wady metabolizmu
100
0
przeprowadzenie konsultacji metabolicznychdotyczących diagnostyki w kierunku wrodzonych wadmetabolizmu (poza badaniem przesiewowym)
50
0
przeprowadzenie konsultacji metabolicznychdotyczących postępowania i monitorowania choroby upacjentów z rozpoznaniem wrodzonej wadymetabolizmu
100
0
przeprowadzenie konsultacji metabolicznychu pacjentów z rozpoznaniem/ podejrzeniem wrodzonejwady metabolizmu przed zabiegami chirurgicznymi ipo nich, sanacji jamy ustnej oraz w innych sytuacjachklinicznych z ryzykiem dekompensacji metabolicznej
20
0
interpretacja wyników badań przesiewowychnoworodków w kierunku wrodzonych wadmetabolizmu
20
0
przeprowadzenie konsultacji metabolicznychw związku z nieprawidłowym wynikiem przesiewunoworodkowego w kierunku wrodzonych wadmetabolizmu
20
0
asystowanie przy badaniu podmiotowymi przedmiotowym pacjentów z wrodzonymi wadamimetabolizmu
0
50
uczestniczenie w diagnostyce laboratoryjnej(przypadki wrodzonych wad metabolizmu)
0
50
asystowanie przy zlecaniu i interpretacji badańdodatkowych klinicznych, biochemicznych,obrazowych, histopatologicznych i molekularnychw przypadkach różnych wrodzonych wad metabolizmu
0
50
asystowanie w przeprowadzaniu testówprowokacyjnych i obciążeniowych
0
10
asystowanie w opracowaniu zaleceńterapeutycznych (w tym dietetycznych) dla pacjentówz wrodzonymi wadami metabolizmu
0
50
asystowanie przy zbieraniu danych rodowodówrodzinnych
0
50
asystowanie w udzielaniu wstępnej poradygenetycznej rodzicom pacjenta z wrodzoną wadąmetabolizmu (przypadki)
0
20
asystowanie w opracowaniu opinii, orzeczeńi wniosków dotyczących leczonych pacjentów (w tymna rehabilitację, w orzekaniu niezdolności do pracy,uszczerbku na zdrowiu czy niepełnosprawności)u pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu
0
20
asystowanie w wykonaniu biopsji skóry celemhodowli fibroblastów
0
1

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów pediatrii metabolicznej: 35* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji pediatrii metabolicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Zakład Badań Przesiewowych, Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Tel. (22) 32-77-375e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie pediatrii metabolicznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do przygotowania, jako pierwszy autor, jednej pracy poglądowej, oryginalnej lub kazuistycznej z dziedziny wrodzonych wad metabolizmu, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym krajowym lub zagranicznym, 
 • powinien brać udział w działalności edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu i Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii,
 • jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa (tj. z prezentacją plakatową lub z doniesieniem ustnym) w dwóch konferencjach poświęconych wrodzonym wadom metabolizmu,
 • jest zobowiązany do czynnego udziału (tj. wygłoszenia wykładu) w co najmniej jednej konferencji dla pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu i ich rodzin (potwierdzone programem konferencji). 

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie pediatrii metabolicznej:

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie pediatrii metabolicznej:

 • “A general introduction to the biochemistry of mitochondrial fatty acid β‐oxidation”, PMID: 20195903
 • “Dealing with methionine/homocysteine sulfur: cysteine metabolism to taurine and inorganic sulfur”, PMID: 20162368
 • “Phenylketonuria: An Inborn Error of Phenylalanine Metabolism”, PMID: 18566668

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie pediatrii metabolicznej. 

Referencje

Zaloguj się