Encyklopedia rezydentur
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 4. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu organizowane przez CMKP 
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

6 lat (313 tygodni + 2 dni/1567 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/ 36 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 5 lat (261 tygodni/1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
81.95%
84.06%
83.81%
56.52%
57.14%
kujawsko-pomorskie
82.93%
85.85%
78.57%
bd
69.19%
lubelskie
56.59%
80.19%
73.33%
56.8%
59.69%
lubuskie
59.31%
77.56%
84.29%
62.14%
bc
łódzkie
79.51%
84.54%
85.24%
55.34%
67.86%
małopolskie
81.95%
83.09%
79.52%
39.81%
58.16%
mazowieckie
76.34%
82.37%
85%
68.12%
56.12%
opolskie
71.22%
73.91%
bd
58.5%
63.78%
podkarpackie
69.27%
82.13%
78.05%
56.31%
59.79%
podlaskie
73.91%
81.64%
78.57%
53.62%
68.88%
pomorskie
75.61%
85.51%
81.95%
67.15%
57.14%
śląskie
86.34%
84.39%
87.32%
71.5%
76.26%
świętokrzyskie
56.52%
71.98%
69.76%
59.42%
73.74%
warmińsko-mazurskie
66.83%
81.64%
65.37%
62.8%
61.34%
wielkopolskie
84.88%
85.99%
81.46%
68.45%
73.98%
zachodniopomorskie
70.24%
81.95%
85.24%
64.32%
67.01%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
16
6
1
9
10
kujawsko-pomorskie
9
2
0
2
2
lubelskie
26
14
1
18
15
lubuskie
11
4
1
7
7
łódzkie
16
8
0
14
8
małopolskie
20
19
3
22
23
mazowieckie
38
32
1
12
28
opolskie
8
5
0
4
3
podkarpackie
16
4
1
10
6
podlaskie
12
7
0
4
4
pomorskie
19
6
0
4
4
śląskie
8
12
1
0
4
świętokrzyskie
17
10
0
8
7
warmińsko-mazurskie
12
8
1
6
10
wielkopolskie
14
6
0
7
5
zachodniopomorskie
12
6
0
5
4
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
56%
81.64%
83.09%
54.59%
76.14%
68.04%
kujawsko-pomorskie
79.71%
84.64%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
75.12%
76.81%
80.95%
81.43%
bc
bc
lubuskie
71.5%
71.57%
bc
75.24%
bc
bc
łódzkie
77.29%
54.29%
87.14%
82.38%
67.17%
bc
małopolskie
55.56%
56.52%
84.39%
78.1%
70.56%
72.68%
mazowieckie
59.42%
54.59%
88.1%
70.39%
86.5%
60.1%
opolskie
80.39%
70.24%
bc
78.57%
bc
bc
podkarpackie
64.71%
75.85%
bc
79.05%
68.69%
bd
podlaskie
74.88%
77.07%
bc
bc
bc
bc
pomorskie
83.33%
82.61%
80.49%
73.02%
bc
71.72%
śląskie
84.54%
84.29%
83.81%
87.62%
62.94%
56.19%
świętokrzyskie
79.71%
81.86%
68.57%
72.33%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
65.69%
54.9%
bc
bc
75.77%
bd
wielkopolskie
77.56%
84.39%
81.43%
79.52%
66.67%
84.34%
zachodniopomorskie
bc
bd
55.07%
80.95%
bc
73.23%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
15
3
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
7
3
1
1
1
1
lubelskie
10
7
1
1
1
1
lubuskie
6
3
1
1
1
1
łódzkie
7
6
1
1
1
1
małopolskie
17
9
1
1
1
1
mazowieckie
15
11
1
1
1
1
opolskie
5
4
1
1
1
1
podkarpackie
6
4
1
1
1
1
podlaskie
4
4
1
1
1
1
pomorskie
4
4
1
1
1
1
śląskie
5
4
1
1
1
1
świętokrzyskie
10
6
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
5
3
1
1
1
1
wielkopolskie
7
5
1
1
1
1
zachodniopomorskie
3
3
1
1
1
1
bd
brak danych

Czy ortopedia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
1. rok; sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
„Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
„Wady stóp”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia kręgosłupa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Chirurgia kolana”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zapalenia kości i stawów – gruźlica narządu ruchu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Ortopedyczne leczenie chorób reumatycznych, seronegatywnych i odczynowych zapaleń stawów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Onkologia narządu ruchu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy transplantologii narządów i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Leczenie ortopedyczne w geriatrii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” (kurs atestacyjny = podsumowujący)
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
sprawdzian (testowy i praktyczny) + potwierdzenie uczestnictwa
„Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne, część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
kolokwium + potwierdzenie uczestnictwa
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Traumatologia narządu ruchu
104 tygodnie (520 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Chirurgia ogólna
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Chirurgia klatki piersiowej
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Urologia
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Neurochirurgia
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Ortopedia dorosłych
  85 tygodni (425 dni roboczych)
  Ortopedia dzieci
  32 tygodnie (160 dni roboczych)
  Chirurgia kończyny górnej
  6 tygodni (30 dni roboczych)
  Reumoortopedia
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Rehabilitacja narządu ruchu i zaopatrzenie ortopedyczne
  2 tygodnie (10 dni roboczych)

  *dzień roboczy = 7h 35min

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Wykaz i liczba zabiegów, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie/jako pierwsza asysta. 

  Każda wykonana procedura musi być odpowiednio udokumentowana i zaświadczona przez kierownika specjalizacji/lekarza specjalistę.

  Procedury do wykonania samodzielnie/z asystą lub pod nadzorem specjalisty:

  Zabieg/proceduraLiczba
  Szew, wydłużenie, przeszczepienie ścięgna
  10
  Plastyka skóry
  5
  Osteotomie kości długich
  5
  Biopsja zmiany kości
  5
  Połowicza alloplastyka stawu biodrowego
  5
  Operacje rekonstrukcyjne stóp
  3
  Manipulacje pod kontrolą rentgenotelewizji
  5
  Zachowawcza repozycja złamania kostek podudzia
  10
  Zachowawcza repozycja złamania kości promieniowej w miejscu typowym
  20
  Założenie wyciągu szkieletowego
  5
  Założenie dużego opatrunku gipsowego
  5
  Zachowawcza repozycja złamania kości długiej
  20
  Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego
  5
  Artrotomia
  3
  Amputacja
  2
  Operacyjne leczenie ogniska zapalnego
  5
  Zespolenie odłamów kostnych: śrubami lub płytką
  10
  Zespolenie odłamów śródszpikowe
  10
  Zespolenie stabilizatorem zewnętrznym
  5
  Operacja zaburzeń zrostu kostnego
  5
  Usunięcie materiału zespalającego odłamy kostne
  10

  Procedury do wykonania jako pierwsza asysta:

  Zabieg/proceduraLiczba
  Artroskopie
  10
  Totalne endoprotezoplastyki stawu biodrowego (cementowe, bezcementowe)
  20
  Totalne endoprotezoplastyki stawu kolanowego
  5
  Operacje rewizyjne po protezoplastykach
  5
  Operacje rekonstrukcyjne (przeszczepy unaczynione kości, transport kostny, masywne przeszczepy kości, alloplastyki poresekcyjne stawów)
  5
  Operacje sposobem Ilizarowa
  3
  Stabilizacja kręgosłupa z użyciem wszczepów
  2
  Operacje rekonstrukcyjne stawu biodrowego u dzieci
  5
  Operacje rekonstrukcyjne stóp u dzieci
  5
  Operacje rekonstrukcyjne więzadeł stawu kolanowego
  5
  Operacje stawu ramiennego
  5
  Artrodezy
  3
  Operacje z zakresu chirurgii ręki: świeże uszkodzenia ręki, rekonstrukcje ścięgien i nerwów, zespół kanału nadgarstka
  5
  Zespolenie złamania miednicy
  3
  Resekcje guza kości
  3

  Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 153 (samodzielnie)/84 (pierwsza asysta)

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych 

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

  Moduł podstawowy

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
    „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu”
  (Kurs wprowadzający)
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)w tym:
  3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) + 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych), w pierwszym roku szkolenia.
  Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem
  kursu.
  „Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  Potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
  „Wady, choroby i urazowe uszkodzenia stóp”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  „Traumatologia narządu ruchu”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych), w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  „Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych)
  „Choroby kręgosłupa”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym 3 dni wykładów (24godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  „Chirurgia barku, łokcia i ręki”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  „Techniki endoskopowe i operacje zachowujące staw”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych).
  „Infekcje narządu ruchu”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych)
  „Reumoortopedia”
  2 dni (16 godziny dydaktyczne).

  Kurs: „Onkologia narządu ruchu”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych).
  „Rekonstrukcje narządu ruchu”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych)
  „Leczenie ortopedyczne w geriatrii i zaburzenia metabolizmu
  tkanki kostnej u dorosłych i dzieci”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  „Traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego"
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w tym: 3 dni wykładów (24 godziny dydaktyczne) i 2 dni warsztatów praktycznych (16 godzin dydaktycznych)
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych).
  "Orzecznictwo lekarskie"
  3 dni (24 godzin dydaktycznych).
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu
  ruchu
  (Kurs atestacyjny)
  10 dni (80 godzin dydaktycznych)
  W ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Staż kierunkowy w centrum urazowym
  12 tygodni (60 dni roboczych)

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
  2 tygodnie (10 dni roboczych
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
  Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji narządu ruchu i zaopatrzenia
  ortopedycznego
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w centrum urazowym
  12 tygodni (60 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Szew, wydłużenie, przeszczepienie ścięgna
  10
  0
  Plastyka skóry
  5
  0
  Osteotomie kości długich
  5
  0
  Biopsja zmiany kości
  5
  0
  Połowicza alloplastyka stawu biodrowego
  5
  0
  Operacje rekonstrukcyjne stóp
  3
  0
  Manipulacje pod kontrolą rentgenotelewizji
  5
  0
  Zachowawcza repozycja złamania kostek podudzia
  10
  0
  Zachowawcza repozycja złamania kości promieniowej w miejscu typowym
  20
  0
  Założenie wyciągu szkieletowego
  5
  0
  Założenie dużego opatrunku gipsowego
  5
  0
  Zachowawcza repozycja złamania kości długiej
  20
  0
  Repozycja zwichnięcia stawu ramiennego
  5
  0
  Artrotomia
  3
  0
  Amputacja
  2
  0
  Operacyjne leczenie ogniska zapalnego
  5
  0
  Zespolenie odłamów kostnych: śrubami lub płytką
  10
  0
  Zespolenie odłamów śródszpikowe
  10
  0
  Zespolenie stabilizatorem zewnętrznym
  5
  0
  Operacja zaburzeń zrostu kostnego
  5
  0
  Usunięcie materiału zespalającego odłamy kostne
  10
  0
  Artroskopie
  0
  10
  Całkowite endoprotezoplastyki stawu biodrowego
  0
  20
  Całkowite endoprotezoplastyki stawu kolanowego
  0
  10
  Operacje rewizyjne po protezoplastykach
  0
  10
  Operacje rekonstrukcyjne (przeszczepy unaczynionekości, transport kostny, masywne przeszczepy kości,
  alloplastyki poresekcyjne stawów
  0
  5
  Operacja sposobem Ilizarowa
  0
  3
  Stabilizacja kręgosłupa z użyciem wszczepów
  0
  5
  Operacja kręgosłupa bez użycia wszczepów
  0
  5
  Operacje rekonstrukcyjne stawu biodrowego u dziec
  0
  5
  Operacje rekonstrukcyjne stóp u dzieci
  0
  5
  Operacje rekonstrukcyjne więzadeł stawu kolanowego
  0
  5
  Operacje stawu ramiennego
  0
  5
  Artrodezy
  0
  3
  Operacje z zakresu chirurgii ręki: świeże uszkodzenia
  ręki, rekonstrukcje ścięgien i nerwów, zespół kanału
  nadgarstka
  0
  5
  Zespolenie złamania miednicy
  0
  5
  Resekcja guza kości
  0
  5
  Łącznie
  153
  106

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu organizowane przez CMKP 

  • Techniki mikrochirurgiczne w ortopedii - kurs praktyczny
  • Uszkodzenia stawu łokciowego
  • Artroskopia kolana
  • Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego
  • Niestabilność rzepki

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 11.04.2024)

  Sytuacja na rynku pracy 

  • Liczba specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu: 4736* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
   • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
   • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja niedeficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  7552
  Po dwóch latach specjalizacji
  7779

  Konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, im. Prof. Adama Grucy CMKP
  ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
  Tel. 22 788 91 97

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 7 tygodni i 1 dnia/ 36 dni roboczych
  • jest zobligowany do opublikowania prac przeglądowych na następujące tematy:
   • współczesne metody zespalania odłamów kostnych,
   • zmiany zwyrodnieniowe stawów,
   • zasady leczenia wielonarządowych obrażeń ciała,
   • opis rzadkiego lub trudnego przypadku klinicznego.

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane, artykuły w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  • Liczba cytowań 66: “Osteomyelitis: Recent advances in pathophysiology and therapeutic strategies”, PMID: 27822001
  • Liczba cytowań 1748: “Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation”, PMID: 5783851
  • Liczba cytowań 16: “Current concepts in the articular cartilage repair and regeneration”, PMID: 28559648

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

  Referencje

  1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0720-program-1.pdf (ostatni dostęp: 16.11.2020)
  2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=20&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 16.11.2020)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
  4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
  5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

  Zaloguj się