Encyklopedia rezydentur
Neuropatologia
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie neuropatologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Neuropatologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy 
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie neuropatologii
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych) 
 •  moduł specjalistyczny - czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
bc
-
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
2
-
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
2
1
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
71.71%
bc
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
bc
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
1
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
1
1
1
1
-
-
-
brak naboru

Czy neuropatologia jest specjalizacją priorytetową? - NIE  [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie patomorfologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Histopatologia onkologiczna” – zakres podstawowy
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Cytologia kliniczna” – zakres podstawowy
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Cytologia ginekologiczna”
15 dni (120 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii
117 tygodni (585 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Wprowadzenie do specjalistycznej patomorfologii
2 tygodnie (10 dni roboczych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem 
Medycyna sądowa
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty:

Zabieg/proceduraLiczba
Badania pośmiertne
60
Badania cytologiczne
1500 (w tym 500 badań cytologicznych nieginekologicznych)
Badania cytologiczne BAC
500
Badania histopatologiczne
5000
Badania śródoperacyjne
100
Łącznie
7160

*godzina dydaktyczna (h dyd.) = 45 min

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe:

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie neuropatologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem
„Elektromiografia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie neuropatologii
70 tygodni (350 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

*dzień roboczy = 7h 35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Neurologia” 
12 tygodni (60 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 
“Medycyna sądowa”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Neuroradiologia” 
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Neurochirurgia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Genetyka”
1 tydzień (5 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba badań/ procedur, które lekarz ma obowiązek wykonać lub asystować podczas ich wykonywania w okresie 2 lat szkolenia w ramach modułu specjalistycznego w zakresie neuropatologii:

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
Badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (badanie makroskopowe oraz badanie mikroskopowe pobranych wycinków)
20
Badanie neuropatologiczne wycinków/ biopsji igłowych onkologicznych
300
Badanie materiału z biopsji skóry i mięśni 
20
Badanie wycinków nerwów obwodowych
20
Badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego
30

*godzina dydaktyczna = 45 min

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Histopatologia onkologiczna”(zakres podstawowy)
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie +  sprawdzian testowy i sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu
Kurs: „Cytologia kliniczna”(zakres podstawowy)
5 dni (40 godzin dydaktycznych).
„Cytologia ginekologiczna”
15 dni (120 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne).
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Nazwa stażu
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie patomorfologii
79 tygodni (395 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez
kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur
medycznych objętych programem stażu.

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie medycyny sądowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez
kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Badania pośmiertne
15
0
Badania cytologiczne
co najmniej 700(w tym 200 badań
cytologicznych
nieginekologicznych)

0
Badania cytologiczne BAC
300
0
Badania histopatologiczne
3000
0
Badania śródoperacyjne
80
0
Łącznie
4095
0

W każdym roku szkolenia specjalizacyjnego lekarz jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywaniu badań w liczbie wynoszącej co najmniej 1/2 powyżej przedstawionych i powinno to być poświadczone w dokumentacji jednostki, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne.

Moduł Specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzin
Forma zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieneuropatologii”
(Kurs wprowadzający)
5 dni (40 godzin dydaktycznych).
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przezkierownika naukowego kursu
„Nowotwory układu nerwowego – diagnostyka i leczenie”
5 dni (40 godzin dydaktycznych).
„Podstawy biologii molekularnej i neurogenetyki w diagnostyce
neuropatologicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs w dziedzinie neuropatologi(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Zabiegi/procedury medyczneCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie neuropatologii
102 tygodnie (510 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Zabiegi/procedury medyczneCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
14 tygodni (70 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii
4 tygodnie (20 dni roboczych).
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej objętej
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie genetyki
2 tygodnie (10 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej objętej
programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Sekcje mózgu - badanie pośmiertne mózgowia i rdzenia kręgowego (badanie makroskopowe oraz badanie mikroskopowe pobranych wycinków)
20
20
Ocena preparatów z przypadków diagnostycznych (materiał operacyjny, biopsyjny, w tym biopsje neurochirurgiczne, mięśni, skóry, nerwów obwodowych i badania cytologiczne
płynu mózgowo-rdzeniowego).
500
0
Łącnie
520
20

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Uczestniczenie w operacjach neurochirurgicznych
0
2
Uczestniczenie w procedurach pobrania biopsji
0
3
Uczestnictwo w przeprowadzeniu badań molekularnych
0
5
Uczestniczenie w diagnostyce neurologicznej
0
30
Uczestniczenie w diagnostyce neuroradiologicznej
0
30
Łącznie
0
70

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów neuropatologii: 31* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie neuropatologii

Prof. dr hab. Wiesława Grajkowska
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Patologii
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel. (22) 815-19-65 e-mail: w.grajkowska@czd.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie neuropatologii. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach i posiedzeniach naukowych.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie neuropatologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie neuropatologii

 • Liczba cytowań 259: “Single-cell transcriptomic analysis of Alzheimer's disease” PMID: 31042697
 • Liczba cytowań 247: “Human Coronaviruses and Other Respiratory Viruses: Underestimated Opportunistic Pathogens of the Central Nervous System?” PMID: 31861926
 • Liczba cytowań 169: “Inflammasome inhibition prevents alpha-synuclein pathology and dopaminergic neurodegeneration in mice” PMID: 30381407

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Neuropatologii. 

Referencje

Zaloguj się