Encyklopedia rezydentur
Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia lekarska

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (209 tygodni / 1045 dni roboczych + czas na samo kształcenie: 4 tygodnie i 4 dni / 24 dni robocze).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata (208 tygodni i 4 dni / 1044 dni roboczych + czas na samo kształcenie: 4 tygodnie i 4 dni / 24 dni robocze).

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
-
bc
bc
68.56%
kujawsko-pomorskie
75.36%
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
bc
bc
-
-
małopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
bc
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
bc
bc
bc
bc
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
-
-
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
-
2
1
1
kujawsko-pomorskie
1
-
-
0
-
lubelskie
-
-
2
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
1
1
-
-
małopolskie
2
1
1
1
1
mazowieckie
4
5
2
3
2
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
2
2
2
2
2
pomorskie
-
1
1
1
1
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
3
-
-
1
2
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
71.71%
bc
59.22%
-
-
małopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
2
2
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
1
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
1
1
1
-
-
małopolskie
1
1
1
1
1
1
mazowieckie
2
1
1
2
1
2
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
1
1
1
1
pomorskie
-
1
1
1
1
1
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy mikrobiologia lekarska jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz jest zobowiązany do odbycia:

 • 10 dyżurów w laboratorium mikrobiologicznym;
 • 10 dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Organizacja pracy i zarządzanie jakością w wielospecjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Uwarunkowania, zasady i metody prawidłowego porozumiewania się z personelem medycznym i pacjentem”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, bakteriemia/sepsa i infekcyjne zapalenie wsierdzia – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia układu moczowo-płciowego etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Zakażenia skóry, tkanki podskórnej, tkanek miękkich, kości i stawów – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zatrucia i zakażenia pokarmowe  etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia w okresie ciąży i okresu noworodkowego etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Parazytozy etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Gruźlica i inne mykobakteriozy – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia zakażeń”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia grzybicze  etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia zakażeń”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Leki przeciwdrobnoustrojowe. Oporność drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Oznaczanie lekowrażliwości, wykrywanie mechanizmów oporności, interpretacja. Elementy farmakologii klinicznej. Polityka antybiotykowa”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Epidemiologia i klinika zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium w kontroli zakażeń”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Kurs atestacyjny: „Postępy w diagnostyce mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyce zakażeń”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
,,Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
,,Zdrowie publiczne”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
,,Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staż podstawowy

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie bakteriologii ogólnej
54 tygodnie  / 270 dni  roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie systemu zarządzania
2 tygodnie / 10  dni roboczych
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
Staż kierunkowy w zakresie wirusologii i serologii
8 tygodni / 40  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie mikologii
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie parazytologii
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie mikrobiologii związanej z krwiolecznictwem
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej
3 tygodnie / 15  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w centralnej sterylizatorni 
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych 
12 tygodni / 60  dni roboczych
Staż w zakresie higieny komunalnej, mikrobiologii wody i żywności 
1 tydzień / 5 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
12 tygodni / 60  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
8 tygodni / 40  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii 
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie urologii
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie położnictwa i ginekologii 
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii i intensywnej terapii dla dzieci 
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
6 tygodni / 30  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii 
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie hematologii, immunologii klinicznej i transplantologii
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii
8 tygodni / 40  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii 
2 tygodnie / 10  dni roboczych
Staż kierunkowy w SOR/POZ
8 tygodni / 40  dni roboczych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz procedur medycznych i zabiegów, w których lekarz ma obowiązek uczestniczyć:

 • obchód pacjentów, 
 • omówienie przypadków, posiedzenia kliniczne; 
 • zabiegi operacyjne, porody; 
 • inwazyjne procedury lecznicze i diagnostyczne (punkcja lędźwiowa, pobieranie bioptatu, punkcja opłucnej, punkcja i drenaż jamy brzusznej), intubacja, tracheotomia; 
 • zakładanie wkłucia centralnego;
 • praca w pokoju zabiegowym, obserwacja rany, zmiany opatrunków.

Wykaz procedur medycznych i zabiegów, które lekarz musi wykonać:

 • pobieranie materiału od chorych następującymi technikami: 
  • wymazy z błon śluzowych, 
  • ropa z ropni i owrzodzeń, 
  • pobieranie krwi na posiew, 
  • próbki pośmiertne; 
 • pobieranie materiałów środowiskowych; 
 • badanie przedmiotowe chorego oraz diagnostyka i rozpoznawanie chorób infekcyjnych.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuForma zaliczeniaCzas trwania/liczba godzin
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniemikrobiologii lekarskiej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Uwarunkowania, zasady i metody prawidłowegoporozumiewania się z personelem medycznym i pacjentem”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia układu oddechowego, ośrodkowego układunerwowego, bakteriemia/sepsa i infekcyjne zapalenie wsierdzia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia układu moczowo-płciowego, zakażenia w okresieciąży i połogu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zakażenia skóry, tkanki podskórnej, tkanek miękkich, ranytrudno gojące się, zakażenia miejsca operowanego w różnychdziedzinach zabiegowych, zakażenia kości i stawów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz parazytozy”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Gruźlica i inne mykobakteriozy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zakażenia grzybicze”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Leki przeciwdrobnoustrojowe”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Terapia zakażeń”
5 dni (40 godziny dydaktycznych)
„Wprowadzenie do metodologii badań naukowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Mikrobiologia lekarska”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie mikrobiologii ogólnej i organizacjidiagnostycznego laboratorium mikrobiologicznego
37 tygodni (185 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie wirusologii, serologii i biologiimolekularnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie mykologii
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie parazytologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie epidemiologii zakażeń i higieny lecznictwa
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale chorób wewnętrznych
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń w pulmonologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń u pacjentów w oddziałachchirurgii ogólnej
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie (20 dniroboczych) na oddziale oraz 4 tygodnie (20 dni roboczych) w przyszpitalnej poradnichirurgicznej
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń u pacjentów urologicznych
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dniroboczych) na oddziale oraz 2 tygodnie (10 dni roboczych) w przyszpitalnej poradniurologicznej
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale położnictwai ginekologii
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 3 tygodnie (15 dniroboczych) na oddziale oraz 1 tydzień (5 dni roboczych) w przyszpitalnej poradniginekologicznej
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń w neonatologii i intensywnejterapii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale intensywnej terapiidla dzieci
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale pediatrii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale neurochirurgii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale hematologiidorosłych
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale hematologiidziecięcej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale intensywnej terapii
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń na oddziale ortopedii
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie (20 dniroboczych) na oddziale oraz 4 tygodnie (20 dni roboczych) w przyszpitalnej poradniortopedycznej
Staż kierunkowy w zakresie zakażeń u pacjentów podstawowej opiekizdrowotnej (POZ)
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
przyjęcie materiału do badania: ocena kompletnościskierowania i zgodności danych w nim zawartych z danymiidentyfikacyjnymi próbki; ocena przydatności próbki do badania –adekwatności pobranego materiału do kierunku zleconegobadania oraz prawidłowości pobrania i transportu dolaboratorium (objętość, opakowanie, temperatura, czas)
500
100
posiew dodatnich próbek krwi oraz wykonanie i ocenamikroskopowa preparatu bezpośredniego barwionego metodąGrama
50
20
badanie płynu mózgowo-rdzeniowego: posiew oraz wykonaniei ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego barwionegometodą Grama
20
10
posiew ilościowy moczu
500
20
posiew kału (ogólny i celowany w kierunku konkretnychdrobnoustrojów)
200
30
posiew oraz ocena mikroskopowa:
- plwociny,
- BAL (ang. bronchoalveolar lavage - popłuczyny oskrzelowopęcherzykowe),
- innych płynów ustrojowych
30
10
posiew wymazów z błon śluzowych (w tym m.in. gardła,spojówek, pochwy, kanału szyjki macicy, odbytu)
500
50
posiew materiału ze zmian skórnych, ran, ropy, fragmentówtkanki, materiału śródoperacyjnego, itp.
30
10
posiew usuwanych ciał obcych (np. końcówka cewnikacentralnego, elektroda, itp.)
10
5
wykonywanie szybkich testów antygenowych bezpośrednio zpróbki (np. S. pyogenes, Legionella sp., grypa, RSV,Rota/Adenowirusy, wykrywanie toksyn C. difficile itp.)
50
20
badania w kierunku nosicielstwa (S. aureus, GBS, patogenyalarmowe)
50
15
pobieranie i analiza materiałów środowiskowych(np. powietrza, materiałów pobranych w czasie dochodzeniaepidemiologicznego, itp.)
3
2
ocena uzyskanych posiewów – klasyfikacja do dalszejdiagnostyki, określenie wskazań do powtórzenia badania
500
100
izolacja i identyfikacja drobnoustrojów tlenowychwyhodowanych z w/w materiałów (G+ ziarniaków, pałeczek,maczugowców; G- ziarniaków, pałeczek, bakterii spiralnych) –ocena morfologii kolonii oraz wykonywanie testów fenotypowych,lateksowych i biochemicznych
500
100
izolacja i identyfikacja drobnoustrojów beztlenowych
50
20
izolacja i identyfikacja grzybów – ocena morfologii iwykonywanie preparatów natywnych i barwionych
100
20
wykonywanie antybiogramów metodą dyfuzyjno-krążkową:dobór odpowiednich antybiotyków do patogenu zuwzględnieniem materiału izolacji
500
50
wykonywanie antybiogramów metodą automatyczną: dobórodpowiednich paneli dedykowanych poszczególnym grupomdrobnoustrojów
500
20
oznaczanie mechanizmów oporności: fenotypowo i zapomocą dostępnych testów komercyjnych
300
20
oznaczanie minimalnych stężeń hamujących wzrostdrobnoustrojów (paski z gradientem stężeń, komercyjne testymikrorozcieńczeniowe)
200
20
interpretacja kliniczna wyniku badania mikrobiologicznego - klasyfikacja wyniku prawidłowego / nosicielstwa / zakażenia /zanieczyszczenia
500
50
interpretacja kliniczna wyniku badania mikrobiologicznego - kliniczna interpretacja wykrytych mechanizmów oporności
500
50
interpretacja kliniczna wyniku badania mikrobiologicznego - wybór najlepszego antybiotyku do terapii
500
50
sporządzanie zestawień wyników badań dla celówepidemiologicznych - identyfikacja i opracowanie ognisk epidemicznych
1
1
sporządzanie zestawień wyników badań dla celówepidemiologicznych - przygotowanie mapy mikrobiologicznej oddziału / szpitala
1
1

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta
500
100
zlecenie badań diagnostycznych przy podejrzeniu zakażenia
250
150
interpretacja wyników badań mikrobiologicznych
250
150
zlecenie leczenia zakażenia
200
100
pobranie krwi na posiew
50
10
pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego na badaniamikrobiologiczne
0
10
pobranie BALu (ew. bronchoaspiratu) na badaniamikrobiologiczne
0
25
inwazyjne pobranie innych materiałów na badaniamikrobiologiczne (np. pobranie bioptatu, punkcja i drenaż jamybrzusznej, opłucnej, itp.)
0
15
pobranie innych materiałów na badania mikrobiologiczne (np.materiał z rany pooperacyjnej, owrzodzenia, ropnia, wymaz zbłon śluzowych, materiał śródoperacyjny, itp.)
100
25
pobranie materiałów środowiskowych
1
1
cewnikowane pęcherza moczowego
10
5
zakładanie obwodowych wkłuć naczyniowych
10
5
zakładanie centralnych dostępów naczyniowych
0
5
iniekcje domięśniowe
25
5
iniekcje dożylne
50
5
iniekcje podskórne
5
5
zmiana opatrunku
20
10
obserwacja rany, miejsc wkłucia cewników obwodowych icentralnych
15
5
zaplanowanie badań przesiewowych przy przyjęciu doszpitala, zgodnie ze specyfiką oddziału / zaplanowaniewykorzystania wyników tych badań w działaniachzmniejszających ryzyko zakażeń
5
5
zlecanie i interpretacja wyników badań mikrobiologicznychpobranych z zakażeń i nosicielstwa w ognisku epidemicznym
3
2
kwalifikacja do szczepień ochronnych
20
5

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów mikrobiologii lekarskiej: 139* *Suma specjalistóworaz specjalistów I st. wykonujących i nie wykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej możerozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]
  • Lekarze w trakcie specjalizacji z mikrobiologiilekarskiej nie realizują tego typu świadczeń

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła
Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 71 49

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasieszkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcaniasię. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie,znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli niewiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienianajwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresiemikrobiologii lekarskiej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas nasamokształcenie w wymiarze 4 tygodni i 4 dni / 24 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji),
 • zobowiązany jest do napisaniapracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, którejlekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objętyprogramem specjalizacji;
 • powinien aktywnie uczestniczyć wdziałalności towarzystw naukowych: posiedzeniach naukowych, seminariach,konferencjach, zjazdach Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, PolskiegoTowarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i LekarzyChorób Zakaźnych;

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie mikrobiologii lekarskiej

 • "Clinicalmicrobiology of coryneform bacteria", PMID: 8993861
 • "Real-time PCR in clinical microbiology:applications for routine laboratory testing",PMID: 16418529

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie Mikrobiologii lekarskiej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0716-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0716-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się