Encyklopedia rezydentur
Medycyna sądowa
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Medycyna sądowa

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień / 1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni / 30 dni roboczych).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień / 1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni / 30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
79.95%
87.62%
-
65.15%
kujawsko-pomorskie
bc
-
88.1%
bd
bc
lubelskie
bc
84.39%
bc
bc
57.14%
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
84.54%
80.49%
61.84%
bc
małopolskie
-
80.68%
-
-
85.35%
mazowieckie
78.92%
-
bc
-
-
opolskie
-
82.13%
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
60.61%
pomorskie
bc
-
79.05%
bc
bc
śląskie
bc
87.38%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
85.99%
84.88%
74.76%
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
65.85%
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
3
3
-
1
kujawsko-pomorskie
2
-
1
2
2
lubelskie
2
2
1
2
2
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
2
1
2
2
małopolskie
-
1
-
-
2
mazowieckie
1
-
1
-
-
opolskie
-
1
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
1
1
2
pomorskie
1
-
1
2
2
śląskie
1
1
1
0
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
2
1
1
1
1
zachodniopomorskie
2
2
2
2
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa- progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
74.7%
bc
bc
bc
-
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
-
bd
bd
bd
lubelskie
62.93%
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
-
-
-
-
62.37%
bc
mazowieckie
-
-
-
-
74.74%
-
opolskie
-
-
bc
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
-
-
bc
pomorskie
bc
-
-
bc
bc
bc
śląskie
bc
bc
bc
bc
bc
64.65%
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa- liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
1
-
1
kujawsko-pomorskie
1
1
-
1
1
1
lubelskie
1
1
1
1
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
1
1
1
1
małopolskie
-
-
-
-
1
1
mazowieckie
-
-
-
-
1
-
opolskie
-
-
1
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
1
1
1
-
-
1
pomorskie
1
-
-
1
1
1
śląskie
2
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
1
1
1
2
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy medycyna sądowa jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z  medycyny sądowej nie pełnią dyżurów medycznych. Natomiast zakłady medycyny sądowej oferują często odpłatne usługi:

 • opiniowanie sądowo-lekarskie;
 • obdukcje sądowo-lekarskie;
 • ustalanie ojcostwa.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny sądowej
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
I rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Podstawy pośmiertnej diagnostyki sądowo-lekarskiej
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
I-II rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część I
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
I-II rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych – część II
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
III-V rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Rekonstrukcja wypadku drogowego
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
II-III rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Wykorzystanie danych z pośmiertnych badań obrazowych w diagnostyce sądowo-lekarskiej 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
III-IV rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Podstawy genetyki sądowej
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
III-V rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Podstawy toksykologii sądowej
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
III-V rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Postrzały i wybuchy
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
III-V rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Błąd medyczny
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
IV-V rok szkolenia specjalizacyjnego; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Ratownictwo medyczne
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu teoretycznego i praktycznego
Zdrowie publiczne
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej programem kursu
Prawo medyczne
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwium z zakresu wiedzy objętej programem kursu

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie medycyny sądowej
  190 tygodni  / 950 dni  roboczych*
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii - I
  4 tygodnie / 20  dni roboczych*
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii - II
  8 tygodni / 40  dni roboczych
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Staż kierunkowy w pracowni toksykologicznej
  2 tygodnie / 10  dni roboczych
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Staż kierunkowy w pracowni genetycznej 
  2 tygodnie / 10  dni roboczych
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczn
  Staż kierunkowy w pracowni kryminalistycznej
  2 tygodnie / 10  dni roboczych
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty, z asystą, lub w których ma tylko asystować.

  Zabieg/proceduraSamodzielnie / z asystą / asysta
  badanie osób pokrzywdzonych lub poszkodowanych ze sporządzeniem protokołu i wydaniem opinii – 150 przypadków, w tym badanie wspólnie ze specjalistami z innych dziedzin
  samodzielnie
  oględziny i sekcje zwłok w przypadkach śmierci gwałtownej i nagłej z przyczyn chorobowych – 150 sekcji zwłok, a w tym 50 sekcji związanych z rekonstrukcją zdarzenia
  samodzielnie
  ekshumacja i sekcja zwłok ekshumowanych z pobraniem materiału do dalszych badań – w miarę możliwości 1-2 przypadki
  samodzielnie
  ocena szczątków ludzkich pod kątem określenia wieku, płci, wzrostu, czasu przebywania w ziemi (z krytyczną oceną sposobu powstania uszkodzeń kości) oraz próba identyfikacji indywidualnej – w miarę możliwości w odniesieniu do 2-3 przypadków
  samodzielnie
  opiniowanie sądowo-lekarskie na podstawie akt sprawy – co najmniej 100 opinii
  samodzielnie
  ocena stanu trzeźwości – 20 opinii
  samodzielnie
  opiniowanie w sprawach o błąd medyczny w ramach interdyscyplinarnych zespołów opiniujących pod przewodnictwem kierownika Katedry Medycyny Sądowej – 20  opinii
  samodzielnie
  ustalanie zdolności do stawiennictwa przed sądem lub odbywania kary pozbawienia wolności – 30 opinii
  samodzielnie
  udział w rozprawie sądowej – co najmniej 10 razy
  samodzielnie
  zabezpieczenie materiału z sekcji do badań histopatologicznych i toksykologicznych (krew z żyły udowej, krew z jam serca, mocz, ciało szkliste oka, wycinki narządów wewnętrznych, mózgu i płuc – 10 pełnych pobrań)
  samodzielnie
  wykonanie testów identyfikujących krew, ślinę, nasienie z materiału pobranego w czasie sekcji zwłok – 10 badań
  samodzielnie
  zabezpieczenie materiału z sekcji do badań biologicznych oraz kryminalistycznych – 20 pobrań (tj. wymaz z: powłok zewnętrznych pochwy, jamy ustnej i innych otworów naturalnych, pobranie krwi, narządów, tkanek i włosów, zabezpieczenie dowodów rzeczowych)
  samodzielnie
  opis dowodu rzeczowego (10 przypadków)
  samodzielnie
  interpretacja wyników analizy DNA w sprawach dochodzenie ojcostwa – 5 przypadków
  z asystą
  identyfikacja śladów biologicznych - 5 przypadków
  z asystą
  badania toksykologiczne jakościowe (testy immunochemiczne) - 5 przypadków
  z asystą
  interpretacja wyników nieukierunkowanych badań toksykologicznych (z analizą dokumentacji aktowej), sporządzenie protokołu badań - 5 przypadków
  z asystą
  oględziny i sekcje zwłok
  asysta
  udział w oględzinach zwłok na miejscu zdarzenia, przeprowadzonych przez specjalistę medycyny sądowej – co najmniej 5 razy
  asysta
  udział ze specjalistą medycyny sądowej w wizji lokalnej odtwarzającej przebieg zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym – co najmniej 2 razy (w miarę możności)
  asysta
  pobieranie materiału do badań toksykologicznych oraz sposoby jego zabezpieczania
  asysta
  badanie toksykologiczne w systemie przesiewowym (testy immunochemiczne) oraz z zastosowaniem metod referencyjnych (chromatografia gazowa i cieczowa z różnymi systemami detekcji)
  asysta
  pobranie materiału biologicznego w sprawach ustalania ojcostwa
  asysta
  izolacja DNA 
  asysta
  badanie układów STR
  asysta
  analiza wyników badań polimorfizmu DNA w sprawach spornego ojcostwa
  asysta
  zabezpieczanie materiału do badań genetycznych;
  asysta
  badanie przynależności gatunkowej
  asysta
  badanie polimorfizmu Y-STR
  asysta
  badanie sekwencjonowania mtDNA
  asysta
  analiza i interpretacja śladów biologicznych pochodzących od różnych osób
  asysta

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Kursy specjalizacyjne 

  Nazwa kursuCzas trwaniaSposób zaliczenia
  „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniemedycyny sądowej”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  „Opiniowanie sądowo-lekarskie”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  „Rekonstrukcja wypadku drogowego”
  4 dni (32 godziny dydaktyczne)
  „Pośmiertna diagnostyka obrazowa”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Podstawy genetyki sądowej”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Podstawy toksykologii sądowej”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Alkohologia sądowo-lekarska”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Postrzały i wybuchy”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Błąd medyczny”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Medycyna sądowa”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)

  Staże kierunkowe

  Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
  Staż podstawowy w zakresie medycyny sądowej
  192 tygodnie (960 dni roboczych)
  kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian z umiejętności praktycznych 
  Staż kierunkowy w zakresie medycyny sądowej w innym ośrodku– I
  1 tydzień (5 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie medycyny sądowej w innym ośrodku– II
  1 tydzień (5 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii – I
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii – II
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w pracowni toksykologicznej
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w pracowni genetycznej
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w pracowni kryminalistycznej
  1 tydzień (5 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

  Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  udział w oględzinach zwłok na miejscuzdarzenia, przeprowadzonych przez specjalistęmedycyny sądowej
  0
  5
  oględziny i sekcje zwłok w przypadkach śmiercigwałtownej i nagłej z przyczyn chorobowych
  75
  25
  oględziny i sekcje zwłok w przypadkach śmiercigwałtownej i nagłej z przyczyn chorobowych(sekcje zwłok związane z rekonstrukcją zdarzenia)
  25
  25
  zabezpieczenie materiału z sekcji do badańhistopatologicznych i toksykologicznych (pełnepobrania)
  10
  10
  zabezpieczenie materiału z sekcji do badańbiologicznych oraz kryminalistycznych(tj. pobieranie wymazów, tkanek i włosów,zabezpieczenie dowodów rzeczowych)
  10
  10
  ekshumacja i sekcja zwłok ekshumowanychz pobraniem materiału do dalszych badań
  0
  2
  ocena szczątków ludzkich pod kątem określeniawieku, płci, wzrostu, czasu przebywania w ziemi(z krytyczną oceną sposobu powstania uszkodzeńkości) oraz próbą identyfikacji indywidualnej
  1
  3
  opiniowanie sądowo-lekarskie na podstawiemateriałów aktowych
  100
  50
  opiniowanie w sprawach o błąd medycznyw ramach interdyscyplinarnych zespołówopiniujących
  5
  5
  ocena stanu nietrzeźwości lub działania środkówpsychoaktywnych
  10
  10
  badanie osób pokrzywdzonych lubposzkodowanych ze sporządzeniem sprawozdaniai wydaniem opinii
  80
  20
  ustalanie zdolności do stawiennictwa przedsądem, przebywania w izolacji lub odbywania karypozbawienia wolności
  15
  15
  opis dowodu rzeczowego z zabezpieczaniemmateriału do badań genetycznych
  5
  5
  udział w rozprawie sądowej
  8
  2
  udział ze specjalistą medycyny sądowej w wizjilokalnej odtwarzającej przebieg zdarzenia zeskutkiem śmiertelnym
  0
  1

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarzaw trakcie realizacji staży kierunkowych:

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  wykonanie testów identyfikujących krew, ślinę,nasienie
  5
  5
  pobranie materiału biologicznego w sprawachustalania ojcostwa
  0
  2
  interpretacja wyników analizy DNA w sprawachdochodzenia ojcostwa
  0
  5
  identyfikacja śladów biologicznych
  0
  5
  badania toksykologiczne krwi, ciała szklistegoi moczu w kierunku alkoholu etylowegoz interpretacją
  0
  5
  interpretacja wyników nieukierunkowanych badańtoksykologicznych (z analizą dokumentacji aktowej)
  0
  5
  badania toksykologiczne przesiewowe(homogeniczne i chromatograficzne) orazpotwierdzające (chromatografia gazowa i cieczowasprzęgnięta ze spektroskopią masową)
  *
  *
  izolacja DNA
  *
  *
  badanie układów STR
  *
  *
  analiza wyników badań polimorfizmu DNA wsprawach spornego ojcostwa
  *
  *
  badanie przynależności gatunkowej
  *
  *
  badanie polimorfizmu Y-STR
  *
  *
  badanie sekwencji mtDNA
  *
  *
  analiza i interpretacja śladów biologicznychpochodzących od różnych osób
  *
  *

  * Liczba procedur do decyzji kierownika stażu lub kierownika specjalizacji (w miarędostępności materiału do badań).

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów alergologii organizowane przez CMKP

  • Profilaktyka i promocja zdrowia.
  • Orzecznictwo lekarskie.

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 07.04.2024)

  Sytuacja na rynku pracy 

  • Liczba specjalistów medycyny sądowej: 212* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Dodatkowa praca lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny sądowej w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: rezydenci medycyny sądowej nie mogą realizować świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Mogą natomiast pracować, jak wszyscy lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu,  np. w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja niedeficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  7552
  Po dwóch latach specjalizacji
  7779

  Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej

  Dr hab. n. med.  Grzegorz Teresiński 
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 
  ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin 
  tel. (81) 448-64-70 e-mail: g.teresinski@umlub.pl

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny sądowej. 

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji)
  • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej
  • powinien aktywnie uczestniczyć w:
   • w posiedzeniach terenowych oddziałów Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK), konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez PTMSiK
   • w posiedzeniach roboczych asystentów jednostki, w której lekarz realizuje program szkolenia specjalizacyjnego

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny sądowej

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny sądowej

  • “Postmortem drug analysis: analytical and toxicological aspects”, PMID: 11897966
  • ”Fly Larvae: A New Toxicological Method of Investigation in Forensic Medicine”, PMID: 2313261

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny sądowej. 

  Referencje

  Zaloguj się