Encyklopedia rezydentur
Medycyna nuklearna

Medycyna nuklearna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny nuklearnej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień / 1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni / 30 dni roboczych).

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni / 1305 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni / 30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
85.54%
87.62%
69.9%
bc
kujawsko-pomorskie
bc
76.81%
bc
bd
bc
lubelskie
bc
bd
bc
53.88%
bc
lubuskie
bc
bd
bc
bc
bc
łódzkie
84.63%
85.37%
bc
56.74%
bc
małopolskie
bc
bd
bc
bc
bc
mazowieckie
82.93%
69.51%
76.67%
67.79%
66.16%
opolskie
bc
75.61%
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
bc
bc
podlaskie
bc
85.85%
-
bc
bc
pomorskie
bc
bd
-
-
bc
śląskie
85.02%
84.54%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
88.89%
bd
bc
bc
bc
wielkopolskie
82.61%
80.95%
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
78.05%
80%
61.65%
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
2
2
kujawsko-pomorskie
4
1
2
2
2
lubelskie
4
2
1
2
3
lubuskie
1
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
2
2
małopolskie
2
1
2
3
3
mazowieckie
5
9
3
4
4
opolskie
3
1
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
1
1
podlaskie
3
1
-
1
2
pomorskie
6
1
-
-
1
śląskie
4
1
1
0
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
wielkopolskie
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
4
1
3
3
3
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
73.66%
bc
bc
bc
lubuskie
bc
75.24%
bd
bc
bc
bc
łódzkie
bc
57.28%
82.93%
bc
67.68%
bc
małopolskie
bc
bc
bd
bc
bc
bc
mazowieckie
85.51%
bc
78.1%
bc
62.44%
57.22%
opolskie
bc
bc
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
bc
bd
podlaskie
bc
bc
-
-
bc
bc
pomorskie
79.52%
83.57%
bd
-
-
-
śląskie
bc
84.88%
bd
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bd
bc
bc
bd
wielkopolskie
82%
bc
bd
bc
bc
73.74%
zachodniopomorskie
-
bc
bd
71.29%
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
1
1
kujawsko-pomorskie
1
1
1
2
1
1
lubelskie
3
1
1
1
2
2
lubuskie
1
1
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
1
1
1
małopolskie
1
1
1
2
2
1
mazowieckie
8
1
1
2
3
2
opolskie
1
1
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
1
1
podlaskie
1
1
-
-
1
1
pomorskie
4
1
1
-
-
-
śląskie
5
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
1
1
1
1
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
1
1
3
1
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy medycyna nuklearna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej nie pełnią dyżurów medycznych.

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Medycyna nuklearna – kurs podstawowy”
5 dni / 40 h dyd.*
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ochrona przed promieniowaniem jonizującym”
1 dzień / 8 h dyd.
,„Radioizotopowe badania układu naczyniowo-sercowego”
„Diagnostyka schorzeń endokrynologicznych”
„Diagnostyka PET i SPECT w onkologii, zasady technik hybrydowych,interpretacja wyników”
2 dni / 16 h dyd.
„Badania chorób układu nerwowego”
1 dzień / 8 h dyd.
„Radioizotopowe procedury lecznicze”
„Podstawy USG, TK i MR, anatomia w badaniach obrazowych”
2 dni / 16 h dyd.
,,Ratownictwo medyczne”
5 dni / 40 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz sprawdzian testowyi sprawdzian praktyczny z wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przezkierownika kursu.
,,Zdrowie publiczne”
8 dni / 64 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie kolokwiumz zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzane przez kierownika kursu
,,Prawo medyczne”
3 dni / 24 h dyd.

*godzina dydaktyczna (h dyd.) = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie medycyny nuklearnej
  119 tygodni  / 595 dni  roboczych*
  kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
   12 tygodni / 60  dni roboczych*
   kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**
   Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii
   12 tygodni / 60  dni roboczych
   Staż kierunkowy w zakresie onkologii
   12 tygodni / 60  dni roboczych
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii***
   48 tygodnie / 240  dni roboczych
   Staż kierunkowy w innym ośrodku medycyny nuklearnej - Ośrodek I
   6 tygodni / 30  dni roboczych
   Staż kierunkowy w innym ośrodku medycyny nuklearnej – Ośrodek II

   *dzień roboczy = 7h35min
   **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza procedur medycznych objętych programem stażu.
   ***staż kierunkowy w zakresie radiologii - 48 tygodni (240 dni roboczych), w tym: 4 tygodnie (20 dni roboczych) w pracowni badań RTG, 16 tygodni (80 dni roboczych) w pracowni badań TK, 16 tygodni (80 dni roboczych) w pracowni badań MR, 12 tygodni (60 dni roboczych) w pracowni badań USG.

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Wykaz procedur i zabiegów medycznych, w których lekarz ma obowiązek uczestniczyć w trakcie stażu podstawowego i innych staży w kierunkowych:

   • testy kontrolne aparatury pomiarowej służącej do celów diagnostycznych;
   • obsługa aparatury pomiarowej, służącej do celów diagnostycznych;
   • obsługa generatora molibdenowo-technetowego;
   • obsługa mierników radioaktywności (mierników dozymetrycznych używanych w celach badania skażeń promieniotwórczych, pomiaru radioaktywności przygotowywanych do podania radiofarmaceutyków);
   • przygotowywanie poszczególnych radiofarmaceutyków do badań diagnostycznych i procedur leczniczych;
   • testy prowokacyjne stosowane w medycynie nuklearnej (przede wszystkim test wysiłkowy/farmakologiczny w badaniach kardiologicznych);
   • procedury lecznicze związane z podaniem radioizotopów i badania kontrolne po przeprowadzonym leczeniu;
   • scyntygraficzne badania diagnostyczne przeprowadzane w zakładzie prowadzącym specjalizację.

   Lekarz jest zobowiązany samodzielnie zinterpretować:

   BadanieLiczba 
   Badania onkologiczne
   200
   Badania ośrodkowego układu nerwowego
   40
   Badania układu kostnego
   200
   Badania układu sercowo-naczyniowego
   60
   Badania płuc
   60
   Badania układu pokarmowego
   20
   Badania układu moczowego
   100
   Badania narządów wydzielania wewnętrznego
   200
   Badania układu chłonnego
   20
   Badania innych narządów 
   100

   Na wniosek kierownika specjalizacji można zaakceptować inny rozkład liczby badań, w zależności od specyfiki danego ośrodka medycyny nuklearnej. Ogólna liczba badań ocenianych przez lekarza nie powinna być jednak mniejsza niż 1000. W zakresie procedur leczniczych lekarz powinien poznać wskazania, sposób przeprowadzenia, zasady dozymetrii, ochrony radiologicznej i możliwe powikłania związane z leczeniem radiofarmaceutykami oraz wynikające z tego zasady obserwacji chorych po leczeniu w oparciu o udział w 100 procedurach leczniczych.

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych

   Lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej nie pełnią dyżurów medycznych.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

   Nazwa kursu
   Czas trwania/liczba godzinForma zaiczenia
   „Medycyna nuklearna – kurs podstawowy”
   (Kurs wprowadzający)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
   kolokwium, z zakresu wiedzy objętej programem kursu, przeprowadzanego przez
   kierownika kursu.
   „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych).
   „Radioizotopowe badania układu naczyniowo-sercowego”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka chorób endokrynologicznych z uwzględnieniem
   badań PET”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka PET i SPECT w onkologii”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Badania chorób układu nerwowego z uwzględnieniem badania PET”
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych).
   „Radioizotopowe procedury lecznicze"
   1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
   „Podstawy USG, TK i MR, anatomia w badaniach obrazowych”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne).
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Medycyna nuklearna"(Kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

   Staż
   Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie medycyny nuklearnej
   107 tygodni (535 dni roboczych).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
   4 tygodnie (20 dni roboczych).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
   Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii
   6 tygodni (30 dni roboczych).
   Staż kierunkowy w zakresie onkologii
   10 tygodni (50 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii
   24 tygodnie (120 dni roboczych),
   Staż kierunkowy w zakresie badań PET
   48 tygodni (240 dni roboczych);(40 tygodni (200 dni roboczych) w miejscu realizacji stażu podstawowego +
   8 tygodni (40 dni roboczych) w innym ośrodku wykonującym badania PET, lub pełny
   staż może być zrealizowany w innym ośrodku.)

   Staż kierunkowy w ośrodku medycyny nuklearnej prowadzącym
   leczenie radioizotopowe w warunkach szpitalnych (stacjonarnych)
   12 tygodni (60 dni roboczych).
   Staż kierunkowy w zakresie badań pediatrycznych
   4 tygodnie (20 dni roboczych).

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:

   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Badania onkologiczne klasyczne
   80
   80
   Badania układu kostnego
   300
   300
   Badania kardiologiczne
   200
   200
   Badania układu endokrynologicznego
   100
   200
   Badania neurologiczne
   100
   100
   Badania płuc
   50
   50
   Badania układu moczowego
   50
   50
   Badania układu pokarmowego
   50
   50
   Badania pediatryczne
   100
   50
   Procedury lecznicze
   70
   30
   Inne badania
   150
   100
   Łącznie
   1250
   1210

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
   w trakcie realizacji staży kierunkowych:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Testy wysiłkowe kardiograficzne
   10
   30
   Testy farmakologiczne kardiograficzne
   20
   80
   Badania echokardiograficzne
   0
   25
   Badania onkologiczne PET
   300
   350
   Badania RTG płuc
   20
   280
   Badania TK
   50
   150
   Badania MR
   50
   150
   Badania USG
   50
   200
   Łącznie
   500
   1265

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny nuklearnej organizowane przez CMKP

   • Kliniczne zastosowanie hybrydowych badań SPECT-CT oraz PET-CT.
   • Nowoczesne podejście do leczenia zabiegowego nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego.
   • Ochrona radiologiczna pacjenta.

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 2.02.2021)

   Sytuacja na rynku pracy 

   • Liczba specjalistów medycyny nuklearnej: 354* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny nuklearnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]
    • po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • za zgodą kierownika specjalizacji

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej

   Prof. dr hab. Leszek Królicki
   Zakład Medycyny Nuklearnej WUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
   ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa
   Tel.: (22) 599-22-70, 326-59-70, 326-58-01e-mail: leszek.krolicki@wum.edu.pl

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie medycyny nuklearnej. 

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji),
   • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji; 
   • powinien aktywnie uczestniczyć posiedzeniach regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej;
   • powinien aktywnie uczestniczyć w  krajowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oraz sympozjach, konferencjach, kongresach i zjazdach krajowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej i inne towarzystwa zajmujące się problematyką medycyny nuklearnej lub pokrewną i, o ile to możliwe, również w zagranicznych kongresach lub zjazdach i sympozjach o podobnej tematyce.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny nuklearnej

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie medycyny nuklearnej

   • ,,Copper radionuclides and radiopharmaceuticals in nuclear medicine”, PMID: 9004284
   • ,,Sodium iodide symporter: its role in nuclear medicine”, PMID: 12215558

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny nuklearnej. 

   Referencje

   1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0749-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
   2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0749-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
   3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
   6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

   Zaloguj się