Encyklopedia rezydentur
Medycyna lotnicza

Medycyna lotnicza

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny lotniczej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny lotniczej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tygodni + 3 dni / 783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni / 18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni / 12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni / 12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
bc
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
bc
bd
-
lubelskie
-
-
bc
-
-
lubuskie
-
-
bc
-
-
łódzkie
-
-
bc
-
-
małopolskie
-
-
bc
-
-
mazowieckie
-
-
bc
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
bc
-
-
podlaskie
-
-
bc
-
-
pomorskie
-
-
bc
-
-
śląskie
-
-
bc
bc
-
świętokrzyskie
-
-
bc
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
bc
-
-
wielkopolskie
-
-
bc
-
-
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
0
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
0
0
-
lubelskie
-
-
0
-
-
lubuskie
-
-
0
-
-
łódzkie
-
-
0
-
-
małopolskie
-
-
0
-
-
mazowieckie
-
-
0
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
0
-
-
podlaskie
-
-
0
-
-
pomorskie
-
-
0
-
-
śląskie
-
-
0
0
-
świętokrzyskie
-
-
0
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
0
-
-
wielkopolskie
-
-
0
-
-
zachodniopomorskie
-
-
0
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
-
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
-
-
-
-
-
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy medycyna lotnicza jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

 Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycyny lotniczej”
5 dni / 40 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Fizjologia i patofizjologia środowiska lotu”
10 dni / 80 h dyd.
„Kliniczna medycyna lotnicza – część pierwsza”
10 dni / 80 h dyd
„Kliniczna medycyna lotnicza – część druga”
10 dni / 80 h dyd
„Medyczna ewakuacja lotnicza”
5 dni / 40 h dyd.
„Medycyna pracy – część pierwsza”
10 dni / 80 h dyd.
„Medycyna pracy – część druga”
10 dni / 80 h dyd
„Wypadki lotnicze – postępowanie i czynności lekarza w przypadkuwypadku lotniczego”
3 dni / 24 h dyd.
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy”
8 dni / 64 h dyd.
,„Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych”
5 dni / 40 h dyd.

Staż podstawowy:

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej
48 tygodni  / 240 dni  roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny**

Staże kierunkowe:

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych
6 tygodni / 30  dni roboczych*
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki
4 tygodnie / 20  dni roboczych
  Staż kierunkowy w zakresie laryngologii
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie psychologii
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w porcie lotniczym
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w poradni chorób zawodowych
4 tygodnie / 20 dni roboczych

*dzień roboczy = 7h35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych:

Zabieg / procedura medycznaLiczba 
Badanie odporności na niedotlenienie w komorze niskich ciśnień
20
Ekspozycja na nagłą dekompresję 
20
Trening podnoszący tolerancję przeciążeń
20
Trening w zakresie dezorientacji przestrzennej 
20
Orzecznictwo personelu lotniczego wojskowego 
50
Orzecznictwo personelu lotniczego cywilnego specjalisty
50
Orzecznictwo w zakresie medycyny pracy – udział w 50 procedurach pod nadzorem specjalisty
50

Łączna liczba zabiegów i procedur: 230

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie medycynylotniczej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianuz zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Fizjologia i patofizjologia środowiska lotu”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Kliniczna medycyna lotnicza – część pierwsza”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Kliniczna medycyna lotnicza – część druga”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Medycyna pracy – część pierwsza”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Medycyna pracy – część druga”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Wypadki lotnicze – postępowanie i czynności lekarza w przypadkuwypadku lotniczego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowcówi kierowców oraz orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracyna stanowisku kierowcy”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeńlekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na brońi orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramachobowiązków zawodowych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażu Czas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej
48 tygodni (240 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie laryngologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w porcie lotniczym
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni chorób zawodowych
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

ProceduraLiczba wykonanych procedur (pod nadzorem specjalisty) 
Badanie odporności na niedotlenienie w komorze niskich ciśnień
20
Ekspozycja na nagłą dekompresję
20
Trening podnoszący tolerancję przeciążeń
20
Trening w zakresie dezorientacji przestrzennej
20
Orzecznictwo personelu lotniczego wojskowego
50
Orzecznictwo personelu lotniczego cywilnego
50
Orzecznictwo w zakresie medycyny pracy
50

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów medycyny lotniczej organizowane przez CMKP

 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie.
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 30.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów medycyny lotniczej: 252* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4] 
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny lotniczej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?[5]Lekarze w trakcie specjalizacji z medycyny lotniczej nie realizują tych świadczeń.

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny lotniczej

Lek. Rafał Marcin Wójcik
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
ul. Krasińskiego 54, 01-755 Warszawa
Tel. (22) 685-28-55

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie lotniczej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji),
 • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny); 
 • lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich
 • bierze czynny udział w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej;
 • zapozna się z literaturą fachową, dotyczącą medycyny lotniczej, a szczególnie z aktualnymi czasopismami krajowymi i zagranicznymi (np. „Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej”, „Aviation Space And Environmental Medicine”);
 • będzie zaznajomiony z nowymi przepisami, dotyczącymi prawa pracy, prawa lotniczego i prawa medycznego.

Czasopismo z najwyższym Impact Factor w dziedzinie medycyny lotniczej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie lotniczej

 • ,,Error, stress, and teamwork in medicine and aviation: cross sectional surveys”, PMID: 10720356
 • ,,Aviation medicine. Problems of altitude I: hypoxia and hyperventilation.”, PMID: 6404482

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie medycyny lotniczej.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0793-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0793-program-1-4.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się