Encyklopedia rezydentur
Immunologia kliniczna

Immunologia kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów immunologii klinicznej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
-
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
86.83%
85.99%
-
bc
bc
małopolskie
84.15%
-
-
-
bc
mazowieckie
-
-
bc
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
bc
bc
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
bc
-
bc
bc
świętokrzyskie
84.31%
-
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
67.56%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
bc
89.52%
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
-
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
1
2
małopolskie
1
-
-
-
1
mazowieckie
-
-
1
1
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
2
1
1
1
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
1
-
0
1
świętokrzyskie
1
-
-
1
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
2
1
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
bd
bd
lubelskie
-
-
-
-
-
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
-
-
bc
bc
małopolskie
87.25%
-
-
-
bc
-
mazowieckie
-
-
bc
bc
bc
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
bd
podlaskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
pomorskie
-
-
-
-
bc
bc
śląskie
-
bc
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
bd
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
0
0
lubelskie
-
-
-
-
-
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
-
1
1
małopolskie
1
-
-
-
1
-
mazowieckie
-
-
1
1
1
-
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
0
podlaskie
1
1
1
1
1
-
pomorskie
-
-
-
-
1
1
śląskie
-
1
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
0
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
2
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy immunologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do immunologii podstawowej oraz immunologii klinicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby autoimmunizacyjne u dzieci i osób dorosłych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Techniki molekularne w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
“Postępy w immunologii klinicznej. Pierwotne i wtórne niedobory odporności”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie immunologii klinicznej
46 tygodnie (230 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż w diagnostycznym laboratorium immunologicznym
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Nefrologia
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Choroby zakaźne
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Reumatologia
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie na oddziale dziecięcym, 4 tygodnie na oddziale dorosłych
Hematologia
8 tygodni (40 dni roboczych), w tym 4 tygodnie na oddziale dziecięcym, 4 tygodnie na oddziale dorosłych*
Dermatologia
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Onkologia kliniczna
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*w tym 1 tydzień w ośrodku przeszczepiania macierzystych komórek krwiotwórczych na oddziale dla dorosłych lub dzieci

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych wykonanych samodzielnie lub z asystą:

Zabieg/proceduraLiczba
Terapia substytucyjna i immunomodulacyjna z użyciem preparatów immunoglobulin
20
Plazmafereza
2
Terapia lekami biologicznymi
10
Biopsja / trepanobiopsja szpiku
10
Przetaczanie preparatów krwiopochodnych
10
Pobranie płynu stawowego
5
Biopsja skóry / tkanki mięśniowej
5
Wykonanie kapilaroskopii
5
Mobilizacja, pobieranie i izolacja macierzystych komórek hematopoetycznych do przeszczepień
5
Typowanie HLA/MHC metodami serologicznymi / molekularnymi 
10
Próba krzyżowa biorca-dawca, wykrywanie przeciwciał limfocytotoksycznych na panelu komórkowym (test mikrocytotoksyczny), PRA
10 (łącznie)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do immunologii podstawowejoraz immunologii klinicznej i innych przedmiotów szkoleniaspecjalizacyjnego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby autoimmunizacyjne u dzieci i osób dorosłych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Techniki molekularne w chorobach immunologicznychi w transplantologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Postępy w immunologii klinicznej. Pierwotne i wtórneniedobory odporności”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Techniki laboratoryjne stosowane w diagnostyceimmunologicznej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Immunologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie immunologii klinicznej
łącznie 56 tygodni (280 dni roboczych) w tym: 4 tygodnie w ośrodku pediatrycznym (jeśli moduł specjalistyczny realizowany jestw ośrodku dla dorosłych) lub 4 tyg. w ośrodku dla dorosłych (jeśli moduł specjalistyczny realizowany jestw ośrodku pediatrycznym)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w diagnostycznym laboratorium immunologicznym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii
łącznie 4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 3 tygodnie w oddziale i/lub poradni dla dorosłych oraz 1 tydzień w oddziale i/lub poradni dla dzieci.
Staż kierunkowy w zakresie hematologii
3 tygodnie (15 dni roboczych) w oddziale i/lub w poradni
Staż kierunkowy w zakresie hematoonkologii dziecięcej
1 tydzień (5 dni roboczych) w oddziale i/lub w poradni
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
planowanie i/lub monitorowanie terapii zastępczej ludzkimiimmunoglobulinami u dzieci i dorosłych
10
10
opracowanie kalendarza szczepień dla chorego zwrodzonym błędem odporności lub wtórnym niedoborem
8
2
przetaczanie preparatów krwiopochodnych u chorych zwrodzonym błędem odporności lub wtórnym niedoboremodporności
1
1
planowanie i monitorowanie terapii biologicznych lub innychimmunoterapii u chorych z wrodzonym błędem odporności lubwtórnym niedoborem odporności
2
3

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
odczytanie i interpretacja wyników badań immunologicznych,wymienionych powyżej, przygotowanie raportu z badania dlaklinicysty
10
10
typowanie HLA/MHC metodami serologicznymi i/lubmolekularnymi
0
10
próba krzyżowa biorca-dawca, wykrywanie przeciwciałlimfocytotoksycznych na panelu komórkowym (testmikrocytotoksyczny), PRA
0
10
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z zapaleniami nerek, zespołów nerczycowych,przygotowywanych lub poddanych przeszczepieniu nerki, zrozważeniem możliwości pierwotnego niedoboru odporności upacjentów oraz przygotowanie wniosków klinicznych (zaliczakierownik stażu lub osoba przez niego upoważniona)
4
1
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z chorobami zakaźnymi, z rozważeniem możliwościwrodzonego błędu odporności u pacjentów oraz przygotowaniewniosków klinicznych (zalicza kierownik stażu lub osoba przezniego upoważniona)
4
1
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z chorobami autoimmunizacyjnymi, z rozważeniemmożliwości wrodzonego błędu odporności u pacjentów orazprzygotowanie wniosków klinicznych (zalicza kierownik stażulub osoba przez niego upoważniona)
4
1
pobranie płynu stawowego lub podanie leków dostawowo
0
5
kapilaroskopia
1
4
planowanie i/lub monitorowanie terapii biologicznych uchorych z chorobami autoimmunizacyjnymi
2
3
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z chorobami hematologicznymi, z rozważeniemmożliwości wrodzonego błędu odporności u pacjentów orazprzygotowanie wniosków klinicznych (zalicza kierownik stażulub osoba przez niego upoważniona)
4
1
biopsja i/lub trepanobiopsja szpiku
2
8
przetaczanie preparatów krwiopochodnych
4
1
mobilizacja, pobieranie i izolacja macierzystych komórekhematopoetycznych do przeszczepień
1
4
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z chorobami dermatologicznymi, z rozważeniemmożliwości wrodzonego błędu odporności u pacjentów orazprzygotowanie wniosków klinicznych (zalicza kierownik stażulub osoba przez niego upoważniona)
4
1
interpretacja wywiadu, stanu klinicznego i wyników badań uchorych z chorobami onkologicznymi, z rozważeniemmożliwości błędu odporności u pacjentów oraz przygotowaniewniosków klinicznych (zalicza kierownik stażu lub osoba przezniego upoważniona)
4
1
planowanie i/lub monitorowanie immunoterapii w chorobachnowotworowych
1
4

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów immunologii klinicznej organizowane przez CMKP

 • Od komórki do obrazu – podstawy hodowli komórkowych i mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
 • Analiza odpowiedzi zapalnej in vitro– podstawy mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Podstawy techniki immunoenzymatycznej ELISA – kurs praktyczny

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 27.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów immunologii klinicznej: 160* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8516
Po dwóch latach specjalizacji
8772

Konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

Prof. dr hab. Sylwia Kołtan 
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Szpital Uniwersytecki nr 1 Im. dr A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Tel.: (52) 585 48 61e-mail: s.koltan@cm.umk.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie immunologii klinicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • powinien korzystać z aktualnych podręczników i czasopism naukowych z zakresu immunologii klinicznej a także z innych źródeł wiedzy wskazanych przez kierownika specjalizacji, 
 • powinien brać udział w sympozjach, zjazdach i konferencjach poświęconych immunologii klinicznej oraz wakcynologii, a także śledzenie specjalistycznych stron internetowych, np. eMedicine, ESIDu itp.,
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej –na temat objęty programem specjalizacji.  

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie immunologii klinicznej:

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie immunologii klinicznej:

 • “The Immune Landscape of Cancer”, PMID: 29628290
 • “Inflammation in neurodegenerative diseases”, PMID: 20561356
 • “Fibroblast-like synoviocytes: key effector cells in rheumatoid arthritis”, PMID: 20193003
 • “Tolerance, danger, and the extended family”, PMID: 8011301

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie immunologii klinicznej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0746-program-1.pdf  (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0746-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się