Encyklopedia rezydentur
Genetyka kliniczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów genetyki klinicznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Genetyka kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc 
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów genetyki klinicznej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni robocze/24 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

4 lata (208 tygodni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie i 4 dni robocze/24 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc 

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
bc
bc
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bc
bd
bc
lubelskie
68.29%
-
71.43%
53.88%
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
63.9%
71.5%
bc
68.93%
64.95%
małopolskie
-
-
-
bc
bc
mazowieckie
bc
85.02%
-
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
68.93%
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
87.32%
72.55%
-
zachodniopomorskie
85.12%
85.75%
71.74%
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
2
1
kujawsko-pomorskie
3
2
1
2
1
lubelskie
1
-
1
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
5
1
1
1
1
małopolskie
-
-
-
1
3
mazowieckie
1
1
-
2
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
2
-
pomorskie
-
-
-
-
-
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
1
1
-
zachodniopomorskie
1
2
4
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa- progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
82.44%
86.96%
bd
bc
bc
-
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
-
bc
-
-
bc
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
-
bd
-
bc
bc
małopolskie
-
-
-
64.29%
76.26%
-
mazowieckie
87.92%
87.68%
bd
-
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
73.8%
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
88.57%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
bc
-
bd
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa- liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
1
1
-
kujawsko-pomorskie
3
1
1
1
1
2
lubelskie
-
1
-
-
1
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
1
-
1
3
małopolskie
-
-
-
1
1
-
mazowieckie
2
1
1
-
1
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
-
-
-
-
-
śląskie
-
1
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
2
-
1
2
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy genetyka kliniczna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

 Lekarze specjalizujący się w genetyce klinicznej nie są zobowiązani do pełnienia dyżurów, chyba że w zakresie wybranych modułów np. pediatria, ginekologia – jeśli takie będzie życzenie kierownika specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do genetyki klinicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka prenatalna wad rozwojowych i chorób o podłożu genetycznym”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wrodzone wady metabolizmu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Neurogenetyka i genetycznie uwarunkowane choroby narządów zmysłów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkogenetyka – białaczki i guzy lite”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Genetyczne uwarunkowania wybranych zaburzeń i chorób układu dokrewnego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Problemy psychologiczne i rehabilitacja w przypadkach chorób uwarunkowanych genetycznie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wady wrodzone izolowane i układowe”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45min

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Poradnictwo genetyczne oraz diagnostyka z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej”(staż kierunkowy w poradni genetycznej)
117 tygodni (585 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Podstawy pediatrii w genetyce klinicznej”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
„Podstawy ginekologii i położnictwa w genetyce klinicznej”
20 tygodni (100 dni roboczych)
„Podstawy patomorfologii”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

W ramach szkolenia specjalizacyjnego rezydent zobowiązany jest do przeprowadzenia nie mniej niż 190 konsultacji specjalistycznych. Ponadto rezydent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika specjalizacji, w którym gromadzi wszystkie opracowane przez siebie karty informacyjne, epikryzy okresowe, analizowane rodowody, itp., zgodnie z określonymi zasadami. Podczas Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) na podstawie dziennika przedłożonego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej referuje w skrócie 3-5 wybranych najciekawszych przypadków napotkanych podczas szkolenia specjalizacyjnego.

Szczegółowa lista umiejętności, które nabyć powinien lekarz rezydent genetyki klinicznej, znajduje się w programie specjalizacji.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do genetyki klinicznej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Metody laboratoryjnej diagnostyki genetycznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wrodzone wady rozwojowe oraz dysmorfologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Genetyka kliniczna w położnictwie, ginekologii i andrologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Wrodzone wady metabolizmu”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Neurogenetyka i genetycznie uwarunkowane chorobynarządów zmysłów”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Genetycznie uwarunkowane choroby wewnętrzne wiekurozwojowego i dorosłego. Immunogenetyka i farmakogenetyka”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Genetycznie uwarunkowane choroby tkanki łącznej, skóry,układu kostnego, zębów”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Onkogenetyka – białaczki i guzy lite”
4 dni (32 godziny dydaktyczne
„Genomika kliniczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
 „Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Genetyka kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie genetyki klinicznej i poradnictwa genetycznego oraz diagnostyki genetycznej metodami laboratoryjnej genetyki medycznej
e 101 tygodni (505 dni roboczych), w tym 83 tygodnie(415 dni roboczych) w poradni/zakładzie genetyki oraz 18 tygodni (90 dni roboczych)w laboratorium
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie neonatologii w genetyce klinicznej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii w genetyce klinicznej
20 tygodni (100 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii i położnictwa w genetyce klinicznej
14 tygodni (70 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych w genetyce klinicznej
10 tygodni (50 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej w genetyce klinicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii w genetyce klinicznej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
2  tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod A Kod B
uczestniczenie w konsultacjach (zawierających różne elementy konsultacji genetycznej) w przypadkach stwierdzonych postnatalnie nieprawidłowości rozwojowych lub chorób mogących mieć podłoże genetyczne – u pacjentów w różnym wieku i w różnych sytuacjach klinicznych
0
120
przeprowadzenie wszystkich elementów opieki genetycznej u minimum 300 rodzin (od pierwszej wizyty, poprzez całą diagnostykę genetyczną, aż do udzielenia porady genetycznej i wydania karty informacyjnej) w przypadkach stwierdzonych postnatalnie nieprawidłowości rozwojowych lub chorób mogących mieć podłoże genetyczne, w tym nie mniej niż:20 przypadków wad wrodzonych/dysmorfii10 przypadków niepełnosprawności intelektualnej/autyzmu5 przypadków chorób rzadkich z zakresu neurogenetyki10 przypadków innych genetycznych chorób rzadkich10 par z poronieniami samoistnymi lub późnym obumarciemciąży5 par z niepłodnością30 przypadków nowotworów/rodzinnego obciążenia nowotworami
300
0
w trakcie diagnostyki u w/wym 300 rodzin, interpretacja w kontekście rodowodowo-klinicznym minimum:10 badań kariotypu metodami cytogenetyki klasycznej,20 badań metodą aCGH,20 badań z zastosowaniem paneli celowanych NGS10 badań z zastosowaniem WES
samodzielne pobranie i zabezpieczenie krwi obwodowej dla celów badań cytogenetycznych
10
5
samodzielne pobranie i zabezpieczenie krwi obwodowej dla celów analizy DNA
10
5
uczestniczenie w procedurach związanych z diagnostyką aberracji chromosomowych w chorobach nienowotworowych –założenie hodowli, jej zakończenie; uzyskanie, barwienie i ocena preparatów
0
20
analiza kariotypów prawidłowych (cytogenetyka klasyczna, wzór prążkowy GTG). Zapis wyniku badania kariotypu zgodnie z zasadami międzynarodowej nomenklatury cytogenetycznej(ISCN)
10
5
analiza kariotypów nieprawidłowych (cytogenetyka klasyczna, wzór prążkowy GTG). Rozpoznanie aberracji liczbowych i dużych aberracji strukturalnych w kariotypie konstytucjonalnym, na podstawie obrazu spod mikroskopu lub uzyskanego w programie do analizy obrazu mikroskopowego, względnie na podstawie materiałów graficznych; zapis rozpoznanych aberracji zgodnie z zasadami międzynarodowej nomenklatury cytogenetycznej (ISCN). Można częściowo wykorzystać dokumentację archiwalną
10
5
uczestniczenie w procedurach związanych z diagnostyką prenatalną lub postnatalną aberracji chromosomowych metodami cytogenetyki molekularnej, w tym aCGH (wszystkie etapy oraz zapis wyniku badania)
0
20
uczestniczenie w diagnostyce nowotworów krwi i układu krwiotwórczego prowadzonej z użyciem technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej i/lub biologii molekularnej
0
5
uczestniczenie w diagnostyce postnatalnej chorób monogenowych prowadzonej z użyciem technik biologii molekularnej (PCR, sekwencjonowanie Sangera) (wszystkie etapy oraz zapis wyniku badania)
0
20
uczestniczenie w diagnostyce postnatalnej metodą MLPA (wszystkie etapy oraz zapis wyniku badania)
0
5
. opracowanie i wydanie wyniku diagnostyki genetycznej metodą paneli celowanych NGS
0
10
opracowanie i wydanie wyniku diagnostyki genetycznej metodą WES
0
10
zgłoszenie dziecka do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
3
3
nadanie kodu ORPHA u pacjenta z chorobą rzadką
5
10

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabieg/proceduraKod AKod B
zabezpieczenie materiału do badań przesiewowych u noworodków, pod nadzorem osoby do tego upoważnionej
5
5
asystowanie przy badaniach USG w 1. trymestrze
0
30
asystowanie przy kalkulacjach ryzyka na podstawie badań USG oraz nieinwazyjnych badań biochemicznych we krwi matki w ramach diagnostyki prenatalnej I trymestru
0
20
asystowanie przy badaniach USG płodu w II trymestrze
0
15
asystowanie przy amniopunkcjach
0
5
asystowanie przy biopsjach trofoblastu lub kordocentezach
0
2
uczestniczenie w ustalaniu postępowania diagnostycznego w przypadkach niepowodzeń położniczych
0
10
uczestniczenie w udzieleniu porad genetycznych w nieinwazyjnych badaniach prenatalnych, w oparciu o obowiązujące zasady interpretacji wyników takich badań
0
10
 uczestniczenie w udzieleniu porad genetycznych w przypadkach wskazań do inwazyjnych badań prenatalnych
0
6
asystowanie przy badaniu psychologicznym dziecka z zaburzeniami rozwoju i zachowania
0
2
asystowanie przy wykonaniu i interpretacji badań z wykorzystaniem KT i/lub MR; rekomenduje się badanie w przypadkach podejrzenia chorób o podłożu genetycznym; wykorzystanie dla poszerzenia informacji z tego zakresu także zbiorów archiwalnych jednostki szkolącej
0
3
asystowanie przy konsultacjach genetyka klinicznego w oddziale noworodkowym
0
10
asystowanie przy konsultacjach genetyka klinicznego u dzieci w oddziałach o profilu pediatrycznym
0
10
wykonanie badania fizykalnego u noworodków (w tym u 5 bezpośrednio na sali porodowej)
20
10
wykonanie badania fizykalnego u dzieci w oddziałach o profilu pediatrycznym
20
0
asystowanie przy pobieraniu materiału biologicznego od noworodka, niemowlęcia i starszego dziecka
0
10
asystowanie przy czynnościach pielęgnacyjnych i małych zabiegach chirurgicznych u noworodka, niemowlęcia i starszego dziecka
0
10
uczestniczenie w ustalaniu postępowania diagnostycznego u pacjenta w wieku 0-18 lat z objawami neurologicznymi
0
10
. uczestniczenie w ustalaniu postępowania diagnostycznego u dziecka z wadą/wadami rozwojowym
0
10
interpretacja wyników badań morfologii krwi i biochemicznych u pacjenta w wieku 0-18
15
0
. interpretacja wyników badań morfologii krwi i biochemicznych u pacjenta dorosłego
15
0
uczestniczenie w ustalaniu postępowania diagnostycznego u pacjenta hospitalizowanego z podejrzeniem choroby rzadkiej(różny wiek pacjentów, różne oddziały)
0
10
asystowanie przy punkcji szpiku, pobieraniu innego materiału do badań w nowotworach
0
3
wykonanie biopsji skóry na badania genetyczne
2
2
opracowanie i przedstawienie przypadku na zebraniu Sekcji Dysmorfologicznej PTGC
1
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów genetyki klinicznej organizowane przez CMKP

 • Od komórki do obrazu – podstawy hodowli komórkowych i mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Hormony tarczycy: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne
 • Analiza odpowiedzi zapalnej in vitro– podstawy mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 26.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów genetyki klinicznej: 154* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Katedrai Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
ul. Rokietnicka 7, 60-352 Poznań
Tel.: 61 854 76 13, e-mail: alatos@ump.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie genetyki klinicznej. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych 
 • jest zobligowany do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie genetyki klinicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie genetyki klinicznej

 • Liczba cytowań 10,172: “The Genome Analysis Toolkit: A MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data” PMID: 20644199
 • Liczba cytowań 7,138:  “Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology” PMID: 25741868
 • Liczba cytowań 7,091: “Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems” PMID: 23287718

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie genetyki klinicznej. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0709-program-1.pdf(ostatni dostęp: 27.01.2021)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=13&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 27.01.2021)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 27.01.2021)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

Zaloguj się