Encyklopedia rezydentur
Farmakologia kliniczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów farmakologii klinicznej organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy  
  • Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Farmakologia kliniczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów farmakologii klinicznej organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy  
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Czas trwania szkolenia: 4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie - 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Czas trwania szkolenia: 4 lata (208 tygodni +4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie - 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze).

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
bc
-
-
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
bc
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
-
-
-
małopolskie
bc
-
bc
bc
bc
mazowieckie
-
-
bc
-
-
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
bc
-
-
-
śląskie
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
1
-
-
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
1
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
-
-
-
małopolskie
1
-
1
1
1
mazowieckie
-
-
1
-
-
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
pomorskie
-
1
-
-
-
śląskie
3
4
2
0
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
2
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bc
-
-
-
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
bc
bc
bc
bc
-
-
małopolskie
bc
-
-
bc
bc
-
mazowieckie
-
85.02%
bc
-
-
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
bc
-
-
-
-
śląskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
1
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
1
2
-
-
małopolskie
1
-
-
1
1
-
mazowieckie
-
1
1
-
-
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
-
-
pomorskie
-
1
-
-
-
-
śląskie
2
1
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy farmakologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzin
Forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w farmakologii klinicznej – podstawy farmakokinetyki(Kurs wprowadzający)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + sprawdzian z wiedzy
objętej programem kursu, przeprowadzonego przez kierownika kursu.
„Prawidłowe prowadzenie badań klinicznych (ICH GCP)”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy farmakoekonomiki”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Postępy farmakoterapii w wybranych dziedzinach”
5 dni (40 godzin dydaktycznych).
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
8 dni (64 godziny dydaktyczne).
"Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie farmakologii klinicznej
152 tygodnie (760 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne, zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii 
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w Agencji Oceny Technologii Medycznych 
1 tydzień (5 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min
**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany samodzielnie wykonać:

BadaniaLiczba 
Oszacowanie (na podstawie dostarczonych danych eksperymentalnych) dostępności biologicznej leku
brak danych
Ustalenie schematów dawkowania leków na podstawie znanych wartości parametrów farmakokinetycznych
Przygotowanie planu kontrolowanych badań klinicznych dla leku oryginalnego i odtwórczego

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
 „Wprowadzenie do specjalizacji w farmakologii klinicznej – podstawy farmakokinetyki”
(Kurs wprowadzający)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Postępy farmakoterapii w wybranych dziedzinach”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Prawidłowe prowadzenie badań klinicznych (ICH GCP)”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy farmakoekonomiki”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Farmakologia kliniczna”
(Kurs atestacyjny)
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie farmakologii kliniczne
144 tygodnie (720 dni roboczych).
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia bólu
2 tygodnie (10 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
4 tygodnie ( 20 dni roboczych).
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie geriatrii
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Opracowanie planu farmakoterapii u chorego opornego na leczenie standardowe
80
0
Analiza planu farmakoterapii chorego w aspekcie
możliwości wystąpienia działań niepożądanych leków i interakcji wielolekowych
40
0
Modyfikacja planu farmakoterapii u chorego z przewlekłą chorobą nerek
20
0
Modyfikacja planu farmakoterapii u chorego
z niewydolnością wątroby
10
0
Opracowanie planu antybiotykoterapii empirycznej,
celowanej, sekwencyjnej
40
0
Ustalenie schematów dawkowania leków na podstawie znanych wartości parametrów farmakokinetycznych
10
0
Przygotowanie planu kontrolowanych badań klinicznych dla leku oryginalnego i odtwórczego
4
0
Łącznie
204
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczne
Kod A
Kod B
Opracowanie planu farmakoterapii u chorego na choroby z zakresu danego stażu kierunkowego
0
4
Analiza planu farmakoterapii chorego w aspekcie
możliwości wystąpienia działań niepożądanych leków i interakcji wielolekowych
0
4
Modyfikacja planu farmakoterapii u chorego z przewlekłą chorobą nerek
0
2
Modyfikacja planu farmakoterapii u chorego z
niewydolnością wątroby
0
2
Opracowanie planu antybiotykoterapii empirycznej,
celowanej, sekwencyjnej
0
4
Łącznie
0
16

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów farmakologii klinicznej organizowane przez CMKP 

 • Kurs w zakresie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19 a także innych zalecanych szczepień ochronnych u osoby dorosłej

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 31.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy  

 • Liczba specjalistów farmakologii klinicznej: 109* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Lekarze w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej nie realizują świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej

Prof. dr hab. Bogusław Okopień
Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Tel.: (32) 789-43-40

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie farmakologii klinicznej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie farmakologii klinicznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 4 tygodnie + 4 dni/24 dni robocze;
 • powinien brać czynny udział w pracach lekarskiego towarzystwa naukowego: wygłosić na posiedzeniach naukowych dwa referaty o tematyce związanej z przedmiotem specjalizacji;
 • zobowiązany jest do napisania pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej, na temat objęty programem specjalizacji w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie farmakologii klinicznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie farmakologii klinicznej

 • “Clinical pharmacology of 5-fluorouracil”, PMID: 2656050
 • “Clinical pharmacology of tramadol”, PMID: 15509185
 • “Aging biology and geriatric clinical pharmacology”, PMID: 15169926
 • “Clinical pharmacology of opioids for pain”, PMID: 12479250

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Referencje

Zaloguj się