Encyklopedia rezydentur
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii i diabetologii dziecięcej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Endokrynologia i diabetologia dziecięca

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii i diabetologii dziecięcej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
87.8%
86.83%
bc
bd
bc
lubelskie
-
-
bc
-
83.84%
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
81.43%
-
77.84%
małopolskie
89.27%
-
83.81%
-
-
mazowieckie
90.93%
86.1%
83.81%
79.23%
72.16%
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
85.99%
80.19%
bc
bc
bc
pomorskie
-
89.61%
-
-
-
śląskie
90.24%
-
-
bc
80.81%
świętokrzyskie
-
-
72.12%
-
-
warmińsko-mazurskie
89.22%
-
-
81.16%
bc
wielkopolskie
91.06%
88.57%
bc
bc
57.73%
zachodniopomorskie
-
89.61%
bc
71.98%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
2
1
1
1
2
lubelskie
-
-
1
-
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
1
-
1
małopolskie
2
-
4
-
-
mazowieckie
1
3
2
1
1
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
4
2
3
2
1
pomorskie
-
1
-
-
-
śląskie
1
-
-
0
1
świętokrzyskie
-
-
1
-
-
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
1
wielkopolskie
2
3
2
1
2
zachodniopomorskie
-
1
2
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
-
bd
bd
-
bd
lubelskie
-
86.27%
bc
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
bc
69.19%
małopolskie
-
-
-
84.52%
-
bc
mazowieckie
86.96%
-
81.95%
86.67%
-
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
84.39%
bc
bc
bc
bc
62.37%
pomorskie
-
-
-
78.57%
-
-
śląskie
90.34%
90.34%
87.32%
70.53%
-
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
bc
-
wielkopolskie
-
-
83.81%
-
bc
bc
zachodniopomorskie
82.13%
-
bc
bc
bc
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
-
-
1
1
-
1
lubelskie
-
1
1
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
1
1
małopolskie
-
-
-
1
-
1
mazowieckie
3
-
1
1
-
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
4
1
1
1
1
1
pomorskie
-
-
-
1
-
-
śląskie
3
1
1
1
-
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
1
-
wielkopolskie
-
-
1
-
1
1
zachodniopomorskie
1
-
1
1
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy Endokrynologia i diabetologia dziecięca jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*), 1. rok szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Terapia cukrzycy za pomocą indywidualnych pomp insulinowych, system ciągłego monitorowania glikemii (CGM), podstawy żywienia w cukrzycy i innych chorobach układu dokrewnego ”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny z endokrynologii i diabetologii dziecięcej 
10  dni (80 godzin dydaktycznych), 2.  rok szkolenia

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie endokrynologii dziecięcej 
48 tygodni (240 dni roboczych), w tym: 38 tygodni w oddziale endokrynologii dziecięcej i 10 tygodni w poradni endokrynologii dziecięcej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
Staż podstawowy w zakresie diabetologii dziecięcej
24 tygodnie (120 dni roboczych), w tym: 17 tygodni w oddziale diabetologii dziecięcej i 7 tygodni w poradni diabetologii dziecięcej

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Endokrynologia osób dorosłych 
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w tym: 2 tygodnie w oddziale endokrynologii osób dorosłych i 2 tygodnie w poradni endokrynologii osób dorosłych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
Diabetologia osób dorosłych 
4 tygodnie (20 dni roboczych*), w tym: 2 tygodnie w oddziale diabetologii osób dorosłych i 2 tygodnie w poradni diabetologicznej dla osób dorosłych
Ginekologia dziecięca
1 tydzień (5 dni roboczych)
Diagnostyka obrazowa
1 tydzień (5 dni roboczych)
Medycyna nuklearna
1 tydzień (5 dni roboczych)
Genetyka dziecięca
1 tydzień (5 dni roboczych)

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieendokrynologii i diabetologii dziecięcej z elementami statystykii medycyny opartej na faktach (EBM)”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Terapia cukrzycy za pomocą indywidualnych pompinsulinowych, system ciągłego monitorowania glikemii (CGM, FGM),podstawy żywienia w cukrzycy i w innych chorobach układudokrewnego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Endokrynologia i diabetologiadziecięca”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
105 tygodni (525 dni roboczych), w tym 63 tygodnie(315 dni roboczych) w oddziale endokrynologii dziecięcej i 11 tygodni (55 dniroboczych) w poradni endokrynologii dziecięcej, 24 tygodnie (120 dni roboczych) woddziale diabetologii dziecięcej i 7 tygodni (35 dni roboczych) w poradni diabetologiidziecięcej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii osób dorosłych
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dniroboczych) w oddziale endokrynologii osób dorosłych i 2 tygodnie (10 dni roboczych)w poradni endokrynologii dla osób dorosłych
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii osób dorosłych
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dniroboczych) w oddziale diabetologii dla osób dorosłych i 2 tygodnie (10 dni roboczych)w poradni diabetologicznej dla osób dorosłych
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
2 tygodnie (10 dni roboczych), w tym 1 tydzień (5 dniroboczych) w pracowni ultrasonograficznej
Staż kierunkowy w zakresie medycyny nuklearnej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie genetyki dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodnie (10 dniroboczych) w pracowni genetycznej i 2 tygodnie (10 dni roboczych) w poradnigenetycznej
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 1 tydzień (5 dniroboczych) w laboratorium diagnostycznym, 1 tydzień (5 dni roboczych) w pracownicytologii i histopatologii, 2 tygodnie (10 dni roboczych) praktyczne wykonywanietestów hormonalnych i interpretacja wyników oznaczeń hormonalnych w miejscuodbywania stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie ultrasonograficzne gruczołu tarczowego
25
0
badanie ultrasonograficzne narządów miednicy mniejszej
15
0
biopsja aspiracyjna, cienkoigłowa gruczołu tarczowego,z interpretacją wyniku badania cytologicznego
0
30
założenie i zaprogramowanie pompy do ciągłego,podskórnego wlewu insuliny
30
0
założenie systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM,FGM), z interpretacją raportów
30
0
ułożenie i przeprowadzenie programu edukacyjnegow zakresie samokontroli, w tym diety i wysiłku fizycznego, dlachorych z cukrzycą typu 1 i 2
30
0
ocena wieku kostnego
50
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie ultrasonograficzne gruczołu tarczowego
25
0
badanie ultrasonograficzne narządów miednicy mniejszej
15
0
TK/MRI okolicy podwzgórzowo-przysadkowej
50
0
TK /MRI /USG nadnerczy
20
0
scyntygrafia tarczycy i przytarczyc
10
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii i diabetologii dziecięcej organizowane przez CMKP

 • Ginekologia dziecięca i dziewczęca – nie tylko dla ginekologów

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 26.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów endokrynologii i diabetologii dziecięcej: 182* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięce może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Prof. dr hab. Mieczysław Walczak
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM SPSK 1
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-242 Szczecin
tel. (91) 425-31-66 e-mail: sekr.pediatrii@spsk1.szn.pl ; ghmwal@pum.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien aktywnie uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach naukowych lub naukowo-szkoleniowych, potwierdzonych certyfikatem, organizowanych lub akredytowanychprzez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

 • ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes, PMID: 30058221
 • Review of the Literature on Current Changes in the Timing of Pubertal Development and the Incomplete Forms of Early Puberty, PMID: 31139600
 • Congenital Hypothyroidism: A 2020–2021 Consensus Guidelines Update—An ENDO-European Reference Network Initiative Endorsed by the European Society for Pediatric Endocrinology and the European Society for Endocrinology, PMID: 33272083

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chorób płuc u dzieci. 

Referencje

Zaloguj się