Encyklopedia rezydentur
Endokrynologia
  • Czas trwania specjalizacji
  • Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Endokrynologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
91.79%
-
-
83.17%
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
87.63%
lubelskie
91.71%
92.27%
90%
80.68%
81.82%
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
91.71%
91.3%
90%
81.25%
85.05%
małopolskie
92.4%
-
-
83.82%
-
mazowieckie
92.65%
91.55%
93.33%
85.58%
86.87%
opolskie
-
-
bd
67.7%
87.11%
podkarpackie
-
92.27%
-
-
82.32%
podlaskie
91.71%
90.73%
89.05%
74.4%
-
pomorskie
91.42%
92.27%
-
-
-
śląskie
91.42%
91.3%
92.86%
-
87.37%
świętokrzyskie
92.4%
-
87.8%
-
-
warmińsko-mazurskie
bc
90.34%
-
-
79.29%
wielkopolskie
93.24%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
91.22%
89.86%
-
-
86.36%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
4
-
-
2
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
2
lubelskie
2
4
2
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
4
1
2
2
1
małopolskie
3
-
-
1
-
mazowieckie
3
2
2
1
2
opolskie
-
-
0
1
1
podkarpackie
-
1
-
-
1
podlaskie
3
2
4
1
-
pomorskie
1
1
-
-
-
śląskie
7
7
2
-
1
świętokrzyskie
1
-
1
-
-
warmińsko-mazurskie
1
1
-
-
1
wielkopolskie
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
4
2
-
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Progi - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
90.82%
92.16%
92.86%
-
-
-
kujawsko-pomorskie
90.34%
-
bd
-
-
-
lubelskie
93.72%
88.89%
-
-
81.73%
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
91.22%
90.34%
90%
91.9%
-
83.84%
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
91.18%
-
90.34%
91.43%
78.79%
80.41%
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
87.88%
-
pomorskie
91.18%
-
-
-
-
-
śląskie
91.22%
90.34%
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
82.99%
-
warmińsko-mazurskie
90.73%
90.2%
-
-
-
-
wielkopolskie
90.48%
89.86%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
90.1%
-
-
-
74.75%
-
brak naboru
bd
brak danych

Liczba miejsc - rekrutacja marcowa

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
1
1
-
-
-
kujawsko-pomorskie
2
-
1
-
-
-
lubelskie
2
2
-
-
2
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
1
1
1
1
-
1
małopolskie
-
-
-
-
-
-
mazowieckie
4
-
1
1
1
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
-
-
-
1
-
pomorskie
2
-
-
-
-
-
śląskie
6
5
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
2
-
warmińsko-mazurskie
1
1
-
-
-
-
wielkopolskie
2
2
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
2
-
-
-
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy endokrynologia jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie endokrynologii"
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby onkologiczne gruczołów dokrewnych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w 1 lub 2 roku szkolenia
Kurs atestacyjny: „Współczesne poglądy dotyczące patofizjologii i leczenia chorób układu dokrewnego” 
20 dni (160 godzin dydaktycznych), w 2 roku szkolenia

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w niżej wymienionej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie endokrynologii dorosłych
36 tygodni (180 dni roboczych),w tym 8 tygodni w poradni 
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
“Diabetologia”
13 tygodni (65 dni roboczych*), w tym 4 tygodnie w poradni diabetologicznej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Endokrynologia dziecięca”
9 tygodni (45 dni roboczych), w tym 4 tygodnie w poradni endokrynologicznej dla dzieci
“Endokrynologia ginekologiczna”
9 tygodni (45 dni roboczych), w tym 4 tygodnie w poradni endokrynologii ginekologicznej
“Chirurgia endokrynologiczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym zalecane 2 tygodnie w poradni chorób sutka lub poradni chirurgii onkologicznej
“Urologia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Neurochirurgia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Diagnostyka obrazowa”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Medycyna nuklearna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Patomorfologia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Genetyka”
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielnie wykonać pod nadzorem lekarza specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
badanie ultrasonograficzne gruczołu tarczowego
50
badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej
20
badanie ultrasonograficzne narządów miednicy mniejszej
30
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa gruczołu tarczowego
20

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinieendokrynologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby onkologiczne gruczołów dokrewnych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Endokrynologia”
20 dni (160 godzin dydaktycznych)

*w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie endokrynologii dorosłych
61 tygodni (305 dni roboczych), w tym 10 tygodni (50dni roboczych) w poradni endokrynologicznej dla dorosłych będącej w strukturzeoddziału/jednostki
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny  +  przedstawienie 50 samodzielnie napisanych kart informacyjnych pobytu szpitalnego
Staż kierunkowy w zakresie diabetologii
20 tygodni (100 dni roboczych), w tym 6 tygodni (30dni roboczych) w poradni diabetologicznej będącej w strukturze oddziału/jednostki
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny  +  przedstawienie 16 samodzielnie napisanych kart informacyjnych pobytu szpitalnego
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii dziecięcej
14 tygodni (70 dni roboczych), w tym 7 tygodni (35 dniroboczych) w poradni endokrynologicznej dla dzieci będącej w strukturzeoddziału/jednostki
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny  +  przedstawienie 12 samodzielnie napisanych kart informacyjnych pobytu szpitalnego
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej
14 tygodni (70 dni roboczych), w tym 7 tygodni (35 dniroboczych) w poradni endokrynologiczno-ginekologicznej będącej w strukturzeoddziału/jednostki
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny + przedstawienie 12 samodzielnie napisanych kart informacyjnych pobytu szpitalnego
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej
4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym zalecane 2tygodnie (10 dni roboczych) w poradni chorób sutka lub poradni chirurgiionkologicznej lub innej poradni leczącej choroby sutka
kolokwium teoretyczne
Staż kierunkowy w zakresie urologii
1 tydzień (5 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie medycyny nuklearnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie patomorfologii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie genetyki
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie USG gruczołu tarczowego
50
0
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa gruczołu tarczowego
20
0
badanie USG narządów jamy brzusznej
20
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie USG narządów miednicy mniejszej
30
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów endokrynologii organizowane przez CMKP 

 • Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych
 • Hormony tarczycy: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne
 • Cukrzyca posteroidowa - diagnostyka i leczenie
 • Problemy kardiologiczne u chorych endokrynologicznych
 • Podstawy ultrasonografii tarczycy
 • Wpływ hormonów tarczycy na otyłość i zaburzenia metaboliczne - aspekty kliniczne i molekularne

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 25.03.2024) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów endokrynologii: 1773**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z endokrynologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii

Prof. dr hab. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Tel. (42) 271-11-41

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie endokrynologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien uczestniczyć w posiedzeniach i konferencjach naukowych towarzystw zajmujących się problematyką endokrynologiczną (w szczególności Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego), podczas których zaleca się przedstawienie co najmniej jednej prezentacji ustnej bądź plakatowej

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie endokrynologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie endokrynologii

 •  “Adrenal Incidentaloma”, PMID: 32266384
 • “Microbiota and Thyroid Interaction in Health and Disease”, PMID: 31257166
 • ”Ketone bodies as signaling metabolites” PMID: 24140022

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie endokrynologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0741-program-2.pdf (ostatni dostęp: 18.08.2023)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=41&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false   (ostatni dostęp: 18.08.2023)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 18.08.2023)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 18.08.2023)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 18.08.2023)

Zaloguj się