Encyklopedia rezydentur
Diagnostyka laboratoryjna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów diagnostyki laboratoryjnej organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy  
  • Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Diagnostyka laboratoryjna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów diagnostyki laboratoryjnej organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy  
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie - 6 tygodni/30 dni roboczych).

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Czas trwania szkolenia: 4 lata (208 tygodni + 4 dni/1044 dni roboczych+ czas na samokształcenie -  5 tygodni/24 dni robocze).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
bc
bc
bc
bc
małopolskie
62.8%
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
70.24%
-
68.57%
bc
bc
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
-
bc
bc
bc
pomorskie
bc
-
bc
bc
bc
śląskie
-
-
-
bc
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
-
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
bc
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
1
1
1
1
małopolskie
4
1
2
3
3
mazowieckie
1
-
2
3
3
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
12
-
1
1
2
pomorskie
2
-
1
1
1
śląskie
-
-
-
0
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
2
-
1
3
2
zachodniopomorskie
-
-
1
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
bc
bc
bc
bc
bc
małopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
mazowieckie
bc
77.29%
bc
bc
bc
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
bc
bc
-
bc
bc
bc
pomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
1
1
1
1
1
małopolskie
1
1
1
2
2
2
mazowieckie
1
1
1
2
2
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
9
2
-
1
2
2
pomorskie
1
1
1
1
1
1
śląskie
-
-
-
-
-
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru

Czy diagnostyka laboratoryjna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe w trakcie modułu jednolitego:

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zasady organizacji pracy i zarządzania laboratorium. Systemy zapewnienia jakości” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rola badań laboratoryjnych w chorobach nowotworowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Badania laboratoryjne w stanach nagłych”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w promocji zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej”
11 dni (88 godzin dydaktycznych)
j. w. + ocena umiejętności praktycznej interpretacji wyników badań i próbek kontrolnych
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Kursy specjalizacyjne fakultatywne w trakcie modułu jednolitego:

Lekarz musi uczestniczyć w 5 kursach wybranych spośród niżej wymienionych.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Metody immunochemiczne w praktyce laboratoryjnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu przeprowadzanego przez kierownika kursu, w tym ocena praktycznej interpretacji wyników.
„Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki endokrynologicznej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Wybrane zagadnienia z serologii grup krwi”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu
„Techniki biologii molekularnej”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
j. w. + ocena praktycznej interpretacji wyników
„Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu
„Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznychzespołów rozrostowych” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
j. w. + praktyczna ocena preparatów mikroskopowych
„Podstawy analityki ogólnej”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka zatruć”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z uwzględnieniem metod stosowanych w toksykologii

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Chemia kliniczna. Organizacja laboratorium”
24 tygodnie (120 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
„Badania hematologiczne z elementami badań koagulologicznych” 
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Analityka”
10 tygodni (50 dni roboczych)
„Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy” 
10 tygodni (50 dni roboczych)
„Badania markerów białkowych i hormonów”
20 tygodni (100 dni roboczych)
„Pracownia badań pilnych”
12 tygodni (60 dni roboczych)
„Serologia grup krwi”
12 tygodni (60 dni roboczych)
„Badania hematologiczne –diagnostyka chorób rozrostowych”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Zasady interpretacjii autoryzacji wyników badań z uwzględnieniem czynników przedanalitycznych i analitycznych”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Badania toksykologiczne”  
8 tygodni (40 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
„Techniki z wykorzystaniem PCR” 
12 tygodni (60 dni roboczych)
„Mikrobiologia”
12 tygodni (60 dni roboczych)
,,Badania układu odpornościowego”
8 tygodni (40 dni roboczych)
„Laboratorium szpitala pediatrycznego” 
8 tygodni (40 dni roboczych)
„Laboratorium szpitala położniczo-ginekologicznego”
8 tygodni (40 dni roboczych)
„Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – SOR”
12 tygodni (60 dni roboczych)
„Oddział onkologiczny”
4 tygodni (20 dni roboczych)
„Izba przyjęć”
4 tygodni (20 dni roboczych)
„Oddział dializ”
4 tygodni (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

BadaniaLiczba 
pobierania krwi żylnej, tętniczej i włośniczkowej (z palca, płatka ucha, pięty – u noworodków)
brak danych
pobierania materiału do badań mikrobiologicznych
wykonania rozmazu krwi obwodowej i szpiku
przygotowania preparatów osadu moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz innych płynów ustrojowych i ich oceny
przygotowania preparatów do badań parazytologicznych i ich oceny
planowania i kontroli fazy przedanalitycznej
posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi
samodzielnego wykonywania badań w miejscu opieki nad pacjentem
interpretacji wyników badań, oceny czynników zakłócających
prowadzenia kontroli jakości badań
prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej
posługiwania się laboratoryjnymi systemami informatycznym
rozpoznawania rodzajów bólu, oceny klinicznej oraznabycie wiedzy na temat aktualnych zasad leczenia bólu wg WHO

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursu
Czas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wybrane zagadnienia z diagnostyki
laboratoryjnej”
(kurs wprowadzający)
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie + zaliczenie
sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Badania laboratoryjne w stanach nagłych”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych
zespołów rozrostowych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń
hemostazy”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy analityki ogólnej i parazytologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Badania układu odpornościowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne),
„Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie
systemu jakości”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”
(kurs atestacyjny)
15 dni (120 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Diagnostyki laboratoryjn
128 tygodni (640 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w medycznym laboratorium diagnostycznym szpitala o profilu ogólnym
6 tygodni (30 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w medycznym laboratorium diagnostycznym szpitala
pediatrycznego
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w medycznym laboratorium diagnostycznym szpitala
z oddziałem położniczo-ginekologicznym
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie badań toksykologicznych i terapii
monitorowanej
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie technik elektroforetycznych
z uwzględnieniem diagnostyki gammapatii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie badania szpiku kostnego
5 tygodni (25 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie podstaw cytometrii przepływowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie badań układu krzepnięcia i fibrynolizy
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w pracowni analityki ogólnej i pracowni
parazytologii
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie technik badań mikrobiologicznych
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie technik biologii molekularne
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zespole ds. POCT
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w Izbie Przyjęć/szpitalnym oddziale ratunkowym
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale intensywnej opieki medycznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale onkologicznym
2 tygodnie(10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Oznaczenie procedur:
Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika
specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba)
Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba)

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Wykonanie rozmazów krwi obwodowej i ich ocena
100
0
Wykonanie i ocena preparatów osadu moczu, płynu
mózgowo-rdzeniowego oraz innych płynów ustrojowych
100
0
Łącznie
200
0

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
Wykonanie i ocena preparatów szpiku kostnego
50
50
Przygotowanie preparatów do badań parazytologicznych i ich ocena
50
0
Łącznie
100
50

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów diagnostyki laboratoryjnej organizowane przez CMKP 

 • Od komórki do obrazu – podstawy hodowli komórkowych i mikroskopii w czasie rzeczywistym
 • Podstawy cytometrii przepływowej – zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
 • Hormony tarczycy: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne
 • Rola mikroRNA w procesie nowotworzenia
 • Diagnostyka chorób nadnerczy problemy laboratoryjne i kliniczne

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 25.03.2024)

Sytuacja na rynku pracy  

 • Liczba specjalistów diagnostyki laboratoryjnej: 363* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Lekarze w trakcie specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej nie realizują świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Prof. dr hab. Barbara Bożena Dołęgowska
Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
Tel. 91 466 16 52

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji;
 • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i innych medycznych towarzystw naukowych o podobnym profilu, oraz brać udział w konferencjach wielo- lub monotematycznych

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 • “Errors in laboratory medicine”, PMID: 11978595
 • “Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine?”, PMID: 16729864
 • “Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease”, PMID: 12625976
 • “Laboratory medicine in Africa: a barrier to effective health care”, PMID: 16392084

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Referencje

 1. https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0708-program-1.pdf  (ostatni dostęp 08.04.2021)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=8&ro=2&year=2021&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 08.04.2021)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 08.04.2021)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 01.03.2021
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 10.03.2021)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

Zaloguj się