Encyklopedia rezydentur
Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Sytuacja na rynku pracy  
 6. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej
 7. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 8. Wydarzenia
 9. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

6 lat (313 tygodni + 2 dzień/1567 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
88.41%
77.88%
-
-
kujawsko-pomorskie
83.9%
84.06%
-
bd
-
lubelskie
85.37%
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
84.21%
-
63.24%
-
-
małopolskie
84.39%
85.02%
84.69%
66.67%
58.85%
mazowieckie
bc
87.92%
85%
76.92%
76.04%
opolskie
83.25%
-
bd
-
79.29%
podkarpackie
-
-
80.77%
-
-
podlaskie
82.61%
85.02%
82.78%
74.28%
-
pomorskie
88.89%
-
-
-
-
śląskie
bc
89.37%
83.73%
bc
71.43%
świętokrzyskie
85.51%
-
-
-
bc
warmińsko-mazurskie
82.84%
85.17%
78.95%
-
59.18%
wielkopolskie
86.34%
-
-
-
-
zachodniopomorskie
84.76%
-
84.52%
67.48%
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
2
-
-
kujawsko-pomorskie
1
3
-
2
-
lubelskie
1
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
2
-
1
-
-
małopolskie
4
4
3
3
1
mazowieckie
1
1
2
2
1
opolskie
1
-
0
-
1
podkarpackie
-
-
3
-
-
podlaskie
3
1
1
2
-
pomorskie
1
-
-
-
-
śląskie
1
1
1
0
3
świętokrzyskie
1
-
-
-
0
warmińsko-mazurskie
4
1
1
-
1
wielkopolskie
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
1
-
1
2
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
83.57%
-
-
70.1%
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
83.97%
-
80.38%
84.76%
-
66.33%
małopolskie
83.57%
83.82%
-
-
-
77.6%
mazowieckie
83.17%
87.08%
84.86%
-
-
74.49%
opolskie
-
-
-
80.29%
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
72.22%
bd
podlaskie
-
-
87.86%
-
82.83%
-
pomorskie
83.33%
86.27%
84.69%
-
-
76.77%
śląskie
bc
-
-
80.71%
-
66.33%
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
82.38%
86.27%
82.78%
82.38%
60.1%
bd
wielkopolskie
85.1%
-
-
-
78.17%
-
zachodniopomorskie
83.25%
86.6%
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
-
-
2
-
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
2
-
2
1
-
1
małopolskie
2
2
-
-
-
1
mazowieckie
2
1
1
-
-
1
opolskie
-
-
-
1
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
1
3
podlaskie
-
-
1
-
1
-
pomorskie
4
2
1
-
-
1
śląskie
1
-
-
1
-
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
2
1
1
1
1
1
wielkopolskie
2
-
-
-
0
-
zachodniopomorskie
1
1
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy chirurgia szczękowo - twarzowa jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Według nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji. Nie zostało to jednak uwzględnione w programie specjalizacji, według którego dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł Podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej”
3 dni (24 godziny dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi.Etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób stawów skroniowo-żuchwowych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamyustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczeniezłośliwych nowotworów części twarzowej czaszki i szyi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Złamania oczodołu – rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Wideochirurgia u dzieci – kurs zaawansowany”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Choroby ślinianek – rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów chirurgii szczękowo - twarzowej organizowane przez CMKP 

 • Lasery diodowe w stomatologii
 • Radiologia stomatologiczna
 • Całkowita Indywidualna rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ 

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej 
170 tygodnie (850 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

*dzień roboczy = 7h35min

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej 
16 tygodni (80 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narząd ruchu
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii stomatologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie stomatologii zachowawczej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie stomatologii dziecięcej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie periodontologii 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii iintensywnej terapii 
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie radiologii stomatologicznej 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej 
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej 
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie okulistyki 
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej 
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min**potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Liczba i rodzaj zabiegów, które lekarz powinien wykonać w czasie stażu samodzielnie (pod nadzorem specjalisty) lub do których powinien asystować:


  A: Staż podstawowy w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy 
  40
  1
  Zachowawcze leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
  6
  -
  Chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy 
  3
  2
  Chirurgiczne leczenie złamań szczęk
  5
  3
  Chirurgiczne leczenie złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych 
  2
  2
  Chirurgiczne leczenie złamań jarzmowo-oczodołowych
  6
  3
  Rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów
  2
  3
  Chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją
  3
  1
  Częściowa lub całkowita resekcja szczęki z powodu nowotworów 
  2
  1
  Częściowa resekcja żuchwy
  3
  1
  Limfadenektomia nadgnykowa
  4
  1
  Radykalne usunięcie szyjnych węzłów chłonnych: operacja Jawdyńskiego-Crile’a lub limfadenektomia czynnościowa
  2
  1
  Leczenie chirurgiczne morfologicznych wadszczękowo-twarzowo-zgryzowych, np. progenia, mikrogenia
  2
  1
  Zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych 
  -
  1
  Zabiegi rekonstrukcyjne po rozległych ubytkachtwarzowej części czaszki z użyciem płatów i przeszczepów 
  2
  1
  Leczenie chirurgiczne guzów ślinianek, w tym guzów przyusznicy
  3
  1
  Chirurgiczne leczenie torbieli, przetok i wad rozwojowych szyi 
  1
  1
  Leczenie chirurgiczne chorób zatok szczękowych 
  15
  1
  Chirurgiczne leczenie ropni i ropowic przestrzeni międzypowięziowych
  10
  1
  Tracheotomia 
  3
  1

  B: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Wykonanie znieczulenia miejscowego i regionalnego 
  5
  5
  Nacięcie i drenaż ropnia zewnętrznego 
  5
  5
  Urazy klatki piersiowej – postępowaniew złamaniach żeber, nakłucie opłucnej, drenaż
  5
  -
  „ostry brzuch”, leczenie chirurgiczne
  -
  10
  Krwotok z przewodu pokarmowego – leczenie
  -
  5
  Leczenie urazów naczyń – zatrzymanie krwotoku zewnętrznego oraz postępowanie w niedokrwieniu kończyn dolnych
  -
  5
  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego –leczenie chirurgiczne
  -
  10

  C: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Zszycie naczynia krwionośnego 
  2
  -
  Wykonanie zespolenia naczyniowego
  2
  -
  Przeszczepy omijające w chorobach  tętnic 
  -
  2
  Tętniaki aorty brzusznej 
  -
  2
  Operacje żylaków kończyn dolnych
  -
  2

  D: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Bronchoskopia klasyczna
  2
  2
  Zakładanie drenażu w odmie, krwiaku, ropniaku opłucnej  
  2
  1
  Biopsja aspiracyjna cienko-igłowa przez ścianę klatki piersiowej
  -
  3

  E: Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Stabilizacja kręgosłupa z użyciem wszczepów
  -
  1
  Założenie gipsowego opatrunku udowego, biodrowego, gorsetu
  -
  3
  Zachowawcza repozycja złamania kości długiej 
  3
  -
  Zespolenie odłamów kostnych śrubami, płytką, śródszpikowo, stabilizatorem zewnętrznym
  -
  2
  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego 
  -
  2
  Artroskopia stawu kolanowego
  -
  2

  F: Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Rak krtani i gardła – leczenie 
  -
  1
  Tracheotomia, tracheostomia
  3
  -
  Leczenie ropni okołomigdałkowych 
  -
  3
  Złamanie kości nosa – leczenie 
  -
  2
  Skrzywienie przegrody nosa – leczenie 
  -
  1
  Zapalenie zatok obocznych nosa – konflikt ujściowo-przewodowy 
  -
  3

  G: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii stomatologicznej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Wykonanie rutynowe ekstrakcji zębów
  20
  -
  Leczenie chirurgiczne ropni zębopochodnych
  10
  -
  Leczenie chirurgiczne utrudnionego wyrzynania zębówmądrości oraz zębów zatrzymanych
  5
  -
  Wykonanie resekcji wierzchołka korzenia zęba
  3
  -
  Pobranie wycinka do badania histopatologicznego orazwykonanie biopsji
  6
  -
  Leczenie urazów zębów i wyrostka zębodołowego
  5
  -
  Pierwsza pomoc w złamaniach kości i szczęk
  10
  -

  H: Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Badanie ortodontyczne wraz z interpretacją badań pomocniczych
  5
  -
  Badanie pacjenta i diagnozowanie nieprawidłowości narządużucia
  5
  -
  Pobieranie wycisków łuków zębowych wraz z ustaleniem ich zwarcia 
  2
  -
  Ocena zmian w zgryzie na podstawie analizy gipsowych modeli szczęki i żuchwy
  3
  -

  I: Staż kierunkowy w zakresie stomatologii zachowawczej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Badanie stomatologiczne i wypełnianie kartychoroby u przyjmowanych pacjentów
  5
  3
  Rekonstrukcja twardych tkanek zęba 
  -
  5
  Leczenie endodontyczne niezakażonych i zakażonych kanałów korzeniowych
  -
  5
  Leczenie zachowawcze ostrych, zaostrzonychi przewlekłych chorób tkanek okołowierzchołkowych
  -
  5

  J: Staż kierunkowy w zakresie stomatologii dziecięcej - W czasie stażu lekarz ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów stomatologicznych:

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Stosowanie praktyczne nowoczesnych metod profilaktyki próchnicy
  -
  -
  Zabiegi zaopatrywania pourazowych zmian w zębach mlecznych i stałych
  -
  -

  K: Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Protetyczne badanie pacjenta, prognoza, projektowanie postępowania
  -
  2
  Pobieranie wycisków i odlanie modeli gipsowych wraz zustaleniem ich zwarcia
  -
  5
  Naprawa złamanej płyty protezy ruchomej 
  -
  2

  L: Staż kierunkowy w zakresie periodontologii - W czasie stażu lekarz ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów:

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Wykonywanie badań w przypadku chorób błony śluzowej jamy ustnej (pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego, cytologicznego i histopatologicznego)
  -
  -
  Usuwanie kamienia nazębnego, zabiegi wykonywane w leczeniu parodontozy
  -
  -
  Wykonywanie zabiegów zmierzających do unieruchomienia rozchwianych zębów
  -
  -
  Chirurgiczne leczenie zmian wyrostka zębodołowego w przebiegu parodontozy (sterowana regeneracja kości) przy pomocy materiałów kościozastępczych
  -
  -

  M: Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Prowadzenie resuscytacji oddechowo-krążeniowej w zakresie podstawowym
  -
  5
  Zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych metodą intubacji dotchawiczej
  5
  -
  Prowadzenie masażu zewnętrznego serca oraz wentylacji mechanicznej
  3
  -
  Ocena śmierci pnia mózgu
  2
  -
  Prowadzenie tlenoterapii
  -
  2
  Wykonanie kardiowersji 
  3
  -
  Wykonanie znieczulenia dolędźwiowego
  -
  1
  Intubacja nosowo-tchawicza
  3
  1
  Fiberoskopia 
  1
  1

  N: Staż kierunkowy w zakresie radiologii stomatologicznej - W czasie stażu lekarz powinien uczestniczyć w wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych:

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Zdjęcie zębowe

  5
  Zdjęcie zgryzowe

  2
  Zdjęcie zgryzowo-skrzydłowe

  1
  Zdjęcie pantomograficzne 

  6

  O: Staż kierunkowy w zakresie radiologii i diagnostyce obrazowej - W czasie stażu lekarz powinien uczestniczyć w interpretacji:

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Złamań, nowotworów, stanów zapalnych głowy, czaszki twarzowej i szyi, a także wad wrodzonych i rozwojowych oraz choroby stawów skroniowo-żuchwowych, za pomocą RTGkonwencjonalnych i badań TK, MR i USG
  -
  -

  P: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Różnego rodzaju plastyka miejscowa, w tym „z” plastyka
  3
  2
  Przeszczepy skóry pośredniej i pełnej grubości
  3
  2
  Różnego rodzaju plastyki płatami skórnymi,skórno-powięziowymi, skórno-mięśniowymi i mięśniowymi
  -
  3
  Plastyka rozszczepu wargi górnej i podniebienia
  -
  3
  Korekcje wrodzonych i pourazowych zniekształceń nosa
  -
  3
  Plastyka płatami arterializowanymi
  -
  2

  Q: Staż kierunkowy w zakresie okulistyki

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Zabiegi w pourazowym uszkodzeniu gałki ocznej, powiek, dróg łzowych
  -
  2
  Badanie ostrości wzroku
  5
  -
  Badanie pola widzenia, podwójnego widzenia i ich ocena
  5
  5
  Enukleacja gałki ocznej 
  -
  1

  R: Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Złamanie kości sklepienia czaszki, ubytki – rozpoznawaniei leczenie 
  -
  3
  Krwiaki wewnątrzczaszkowe (przymózgowe), trepanacje czaszki
  -
  5
  Leczenie pourazowych przetok oponowych z wyciekiem płynumózgowo-rdzeniowego przez nos
  -
  1
  Punkcja lędźwiowa – pomiar ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, ocena makroskopowa i laboratoryjna płynu
  -
  2
  Ocena krwiaka przymózgowego i złamań podstawy przedniegodołu czaszki w badaniu TK
  -
  10

  S: Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej - W czasie stażu lekarz ma obowiązek uczestniczyć (asystować) w wykonywaniu niżej wymienionych zabiegów i badań klinicznych:

  Rodzaj zabieguWykonanie samodzielne Asysta
  Kliniczne i radiologiczne rozpoznawanie nowotworów w obrębie jamy ustnej, kości twarzy i szczęk
  -
  -
  Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
  -
  -
  Asystowanie do zabiegów operacyjnych usuwania zmian nowotworowych
  -
  -
  Badania kontrolne pacjentów po operacjach onkologicznych
  -
  -

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych:

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień
  lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy,
  w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej,
  tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym
  okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury
  medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub
  komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie
  samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie
  specjalizacyjne.
  W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego,
  lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może
  odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub
  w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje
  w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji
  Przebieg i organizacja dyżurów medycznych odbywa się na zasadach określonych
  w przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

  Moduł Podstawowy

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

  Nazwa kursu
  Czas trwania
  Forma zaliczenia
  Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie
  chirurgii szczękowo-twarzowej”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
  „Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz
  nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i twardych części twarzowej
  czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia się oraz zasady leczenia ropni
  i ropowic części twarzowej czaszki”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie,
  różnicowanie i leczenie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego i szyi.
  Etiopatogeneza, rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób stawów
  skroniowo-żuchwowych”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Zaburzenia potencjalnie złośliwe, cechy nowotworów
  łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki –
  ich rozpoznawanie i leczenie”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone
  leczenie złośliwych nowotworów twarzy, jamy ustnej, części
  twarzowej czaszki i szyi”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich
  rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Złamania oczodołu – rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostków
  kłykciowych żuchwy”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie
  i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-
  szczękowo-zgryzowych”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Choroby gruczołów ślinowych – rozpoznawanie,
  różnicowanie, leczenie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Przetaczanie krwi i jej składników”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Chirurgia szczękowo-twarzowa”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych) w ostatnim roku odbywania
  szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwania
  Forma zaliczenia, uwagi
  chirurgia szczękowo-twarzowa
  174 tygodni (870 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  chirurgia ogólna
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Chirurgia naczyniowa
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Chirurgia klatki piersiowej
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  6 tygodni (30 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Otorynolaryngologia
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Chirurgia stomatologiczna
  4 tygodnie (20 dni roboczych).
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Ortodoncja
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Stomatologii zachowawcza
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Stomatologii dziecięca
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Protetyki stomatologiczna
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Periodontologia
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Anestezjologia i intensywna terapia
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Radiologia stomatologiczna
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Radiologia i diagnostyka obrazowa
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Chirurgii plastyczna
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Okulistyka
  2 tygodnie (10 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Neurochirurgia
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Onkologia kliniczna
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Radioterapia onkologiczna
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy
  20
  20
  Zachowawcze leczenie złamań wyrostka kłykciowego
  10
  5
  Chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
  5
  5
  Chirurgiczne leczenie złamań szczęk
  5
  5
  Chirurgiczne leczenie złamań zespołu jarzmowo-
  szczękowego
  5
  5
  Chirurgiczne leczenie złamań oczodołu (np. blow-out)
  5
  5
  Rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub
  wszczepów
  5
  5
  Chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją
  3
  3
  Częściowa lub całkowita resekcja szczęki z powodu
  nowotworów
  2
  5
  Częściowa resekcja żuchwy
  5
  5
  Selektywne operacje węzłowe
  5
  5
  Kompleksowe operacje węzłowe
  1
  5
  Leczenie chirurgiczne morfologicznych wad szczękowo - twarzowo-zgryzowych, np. progenia, mikrogenia
  1
  5
  Zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych
  0
  1
  Zabiegi rekonstrukcyjne z użyciem płatów i przeszczepów
  25
  25
  Leczenie chirurgiczne guzów ślinianek, w tym guzów
  przyusznicy
  3
  5
  Chirurgiczne leczenie torbieli, przetok i wad rozwojowych szyi
  1
  5
  Leczenie chirurgiczne chorób zatok szczękowych
  15
  10
  Chirurgiczne leczenie ropni i ropowic
  30
  20
  Tracheotomia
  5
  10
  Łącznie
  151
  164

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
  w trakcie realizacji staży kierunkowych:

  A: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Wykonanie znieczulenia miejscowego i regionalnego
  5
  5
  Nacięcie i drenaż ropnia zewnętrznego
  5
  5
  „Ostry brzuch”, leczenie chirurgiczne
  0
  5
  Krwotok z przewodu pokarmowego – leczenie
  0
  2
  Leczenie urazów naczyń – zatrzymanie krwotoku
  zewnętrznego oraz postępowanie w niedokrwieniu kończyn dolnych
  0
  2
  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – leczenie
  chirurgiczne
  0
  2
  Łącznie
  10
  21

  B: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Zszycie naczynia krwionośnego
  0
  2
  Wykonanie zespolenia naczyniowego
  0
  2
  Przeszczepy omijające w chorobach tętnic
  0
  2
  Tętniaki aorty brzusznej
  0
  2
  Operacje żylaków kończyn dolnych
  0
  2
  Łącznie
  0
  10

  C: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii klatki piersiowej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Bronchoskopia klasyczna
  0
  2
  Zakładanie drenażu w odmie, krwiaku, ropniaku jamy
  opłucnej
  0
  1
  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa przez ścianę klatki
  piersiowej
  0
  3
  Łącznie
  0
  6

  D: Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Stabilizacja kręgosłupa z użyciem wszczepów
  0
  1
  Założenie gipsowego opatrunku udowego, biodrowego, gorsetu
  0
  3
  Zachowawcza repozycja złamania kości długiej
  0
  3
  Zespolenie odłamów kostnych śrubami, płytką,
  śródszpikowo, stabilizatorem zewnętrznym
  0
  2
  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
  0
  2
  Artroskopia stawu kolanowego
  0
  2
  Łącznie
  0
  13

  E: Staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Rak krtani i gardła – leczenie
  0
  2
  Tracheotomia, tracheostomia
  3
  0
  Leczenie ropni okołomigdałkowych
  1
  3
  Złamanie kości nosa – leczenie
  2
  2
  Skrzywienie przegrody nosa – leczenie
  0
  2
  Zapalenie zatok obocznych nosa – konflikt ujściowo-
  przewodowy
  0
  3
  Łącznie
  6
  12

  F: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii stomatologicznej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Wykonanie rutynowe ekstrakcji zębów
  100
  1
  Leczenie chirurgiczne ropni zębopochodnych
  20
  2
  Leczenie chirurgiczne utrudnionego wyrzynania zębów mądrości oraz zębów zatrzymanych
  20
  3
  Wykonanie resekcji wierzchołka korzenia zęba
  10
  4
  Pobranie wycinka do badania histopatologicznego oraz wykonanie biopsji
  20
  5
  Leczenie urazów zębów i wyrostka zębodołowego
  5
  6
  Pierwsza pomoc w złamaniach kości i szczęk
  5
  7
  Łącznie
  180
  28

  G: Staż kierunkowy w zakresie ortodoncji

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Badanie ortodontyczne wraz z interpretacją badań
  pomocniczych
  10
  0
  Badanie pacjenta i diagnozowanie nieprawidłowości
  narządu żucia
  10
  0
  Pobieranie wycisków łuków zębowych wraz z ustaleniem ich zwarcia
  5
  0
  Ocena zmian w zgryzie na podstawie analizy gipsowych modeli szczęki i żuchwy
  5
  0
  Łącznie
  30
  0

  H: Staż kierunkowy w zakresie stomatologii zachowawczej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Badanie stomatologiczne i wypełnianie karty choroby u przyjmowanych pacjentów
  5
  3
  Rekonstrukcja twardych tkanek zęba
  0
  5
  Leczenie endodontyczne niezakażonych i zakażonych kanałów korzeniowych
  0
  5
  Leczenie zachowawcze ostrych, zaostrzonych
  i przewlekłych chorób tkanek okołowierzchołkowych
  0
  5
  Łącznie
  5
  18

  I: Staż kierunkowy w zakresie stomatologii dziecięcej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Zaopatrzenie urazu zębów mlecznych
  0
  5
  Zaopatrzenie urazu zębów stałych u dzieci
  0
  6
  Łącznie
  0
  10

  J: Staż kierunkowy w zakresie protetyki stomatologicznej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Protetyczne badanie pacjenta, prognoza, projektowanie postępowania
  0
  2
  Pobieranie wycisków i odlanie modeli gipsowych wraz z ustaleniem ich zwarcia
  0
  5
  Naprawa złamanej płyty protezy ruchomej
  0
  2
  Łącznie
  0
  9

  K: Staż kierunkowy w zakresie periodontologi

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego
  1
  5
  Pobieranie materiału do badania cytologicznego
  1
  5
  Pobieranie materiału do badania histopatologicznego
  1
  5
  Usuwanie kamienia nazębnego
  1
  5
  Zabiegi unieruchamiania rozchwianych zębów
  1
  5
  Zabiegi sterowanej regeneracji kości
  1
  2
  Łącznie
  6
  27

  L: Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Prowadzenie resuscytacji oddechowo-krążeniowej w
  zakresie podstawowym
  0
  5
  Zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych metodą intubacji dotchawiczej
  10
  0
  Prowadzenie masażu zewnętrznego serca oraz wentylacji mechanicznej
  5
  0
  Ocena śmierci pnia mózgu
  0
  Prowadzenie tlenoterapii
  0
  2
  Wykonanie defibrylacji
  3
  0
  Wykonanie znieczulenia dolędźwiowego
  0
  1
  Intubacja nosowo-tchawicza
  5
  1
  Fiberoskopia
  1
  1
  Łącznie
  24
  12

  M: Staż kierunkowy w zakresie radiologii stomatologicznej - (lekarz powinien
  uczestniczyć w wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych)

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Zębowe
  0
  5
  Zgryzowe
  0
  2
  Zgryzowo-skrzydłowe
  0
  2
  Pantomograficzne
  0
  6
  CBCT (tomografia stożkowa)
  0
  5
  Łącznie
  0
  20

  N: Staż kierunkowy w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Interpretacja konwencjonalnych zdjęć radiologicznych u chorych ze stanami zapalnymi, urazami, nowotworami i wadami rozwojowymi twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych
  0
  10
  Interpretacja badań TK u chorych ze stanami zapalnymi, urazami, nowotworami i wadami rozwojowymi twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych
  0
  20
  Interpretacja badań RM u chorych ze stanami zapalnymi, urazami, nowotworami i wadami rozwojowymi twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych
  0
  10
  Interpretacja badań USG u chorych ze stanami zapalnymi, urazami, i nowotworami twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych
  0
  20
  Interpretacja badań PET u chorych z nowotworami twarzy, jamy ustnej i kości szczękowych
  0
  5
  Łącznie
  0
  65

  O: Staż kierunkowy w zakresie chirurgii plastycznej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Różnego rodzaju plastyka miejscowa, w tym „z” plastyka
  3
  2
  Przeszczepy skóry pośredniej i pełnej grubości
  3
  2
  Różnego rodzaju plastyki płatami skórnymi, skórno-
  powięziowymi, skórno-mięśniowymi i mięśniowymi
  0
  3
  Plastyka rozszczepu wargi górnej i podniebienia
  0
  3
  Korekcje wrodzonych i pourazowych zniekształceń nosa
  0
  3
  Plastyka płatami arterializowanymi
  0
  2
  Łącznie
  6
  15

  P: Staż kierunkowy w zakresie okulistyki

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Zabiegi w pourazowym uszkodzeniu gałki ocznej, powiek, dróg łzowych
  0
  2
  Badanie ostrości wzroku
  5
  0
  Badanie pola widzenia, podwójnego widzenia i ich ocena
  5
  5
  Enukleacja gałki ocznej
  0
  1
  Łącznie
  10
  8

  Q Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Złamanie kości sklepienia czaszki, ubytki – rozpoznawanie i leczenie
  0
  3
  Krwiaki wewnątrzczaszkowe (przymózgowe), trepanacje czaszki
  0
  5
  Leczenie pourazowych przetok oponowych z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos
  0
  1
  Punkcja lędźwiowa – pomiar ciśnienia płynu mózgowo- rdzeniowego, ocena makroskopowa i laboratoryjna płynu
  0
  2
  Ocena krwiaka przymózgowego i złamań podstawy
  przedniego dołu czaszki w badaniu TK
  0
  5
  Łącznie
  0
  16

   R Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Kliniczne i radiologiczne rozpoznawanie nowotworów w obrębie jamy ustnej, kości twarzy i szczęk
  5
  5
  Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
  5
  5
  Badania kontrolne pacjentów po operacjach
  onkologicznych
  10
  20
  Łącznie
  20
  30

  S: Staż kierunkowy w zakresie radioterapii onkologicznej

  Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
  Uczestniczenie w procesie rozpoznawania nowotworów
  0
  20
  Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
  5
  10
  Uczestniczenie w planowaniu leczenia radioterapią
  0
  10
  Uczestniczenie w badaniach kontrolnych pacjentów po operacjach onkologicznych i napromienianiu
  0
  20
  Łącznie
  5
  60

   Sytuacja na rynku pracy  

   • Liczba specjalistów chirurgii szczękowo - twarzowej: 490* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo - twarzowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   8516
   Po dwóch latach specjalizacji
   8772

   Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej

   Dr hab. n. med. Mariusz Szuta
   Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
   Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
   Tel.: (12) 646-88-36

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej.

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych;
   • powinien aktywnie uczestniczyć w:
    • sesjach naukowo-szkoleniowych;
    • krajowych kongresach chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej i stomatologicznej;
    • europejskich kongresach chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej;
    • krajowych i europejskich kongresach dotyczących dziedzin pokrewnych (onkologia,chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, chirurgia ogólna, neurochirurgia, otorynolaryngologia, ortodoncja);
   • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej

   • “Distraction osteogenesis in maxillofacial surgery using internal devices: Review of five cases”, PMID: 8530999
   • “Clinical indications for digital volume tomography in oral and maxillofacial surgery.”, PMID: 12076053
   • “Computer assisted oral and maxillofacial surgery – a review and an assessment of technology” PMID: 11289616
   • “Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillofacial surgery” PMID: 9371122

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej.

   Referencje

   1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0704-program-1.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)  
   2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/Chirurgia-szczekowo-twarzowa-0704-program-1_10920364_11094902.pdf (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i niewykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
   6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
   8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

   Zaloguj się