Encyklopedia rezydentur
Angiologia
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc  
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów angiologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Angiologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc  
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów angiologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/6 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc  

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
86.27%
bc
77.14%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
86.03%
85.02%
bc
bd
bc
lubelskie
bc
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
86.96%
85.02%
bc
62.14%
bc
mazowieckie
bc
-
bc
bc
-
opolskie
-
-
bd
bc
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
86.27%
bd
-
-
-
pomorskie
bc
-
-
-
-
śląskie
bc
86.23%
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bc
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
-
bc
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
3
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
1
4
1
1
1
lubelskie
1
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
-
-
małopolskie
2
1
3
5
3
mazowieckie
1
-
0
1
-
opolskie
-
-
0
1
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
podlaskie
1
2
-
-
-
pomorskie
1
-
-
-
-
śląskie
1
1
1
0
1
świętokrzyskie
3
2
-
2
-
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
-
1
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
67.65%
-
-
-
bc
-
kujawsko-pomorskie
-
bc
bd
bc
bd
bd
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
bc
bc
-
małopolskie
-
bc
-
79.52%
bc
58.25%
mazowieckie
bc
-
-
-
-
bc
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
bc
bc
-
-
-
pomorskie
bc
-
-
-
-
-
śląskie
bc
bc
bc
-
-
bc
świętokrzyskie
-
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
bc
bc
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
-
-
-
1
-
kujawsko-pomorskie
-
1
1
1
1
1
lubelskie
-
-
-
-
-
-
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
-
1
1
-
małopolskie
-
1
-
2
2
1
mazowieckie
1
-
-
-
-
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
1
1
-
-
-
pomorskie
1
-
-
-
-
-
śląskie
1
1
1
-
-
1
świętokrzyskie
-
1
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
-
-
-
-
-
-
wielkopolskie
1
1
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy angiologia jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne, obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzin + terminForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie angiologii" 
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w 1. roku szkolenia  
      potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób naczyń” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„USG z dopplerem w chorobach tętnic i żył”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Kapilaroskopia, LDF – diagnostyka mikrokrążenia” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Podstawy limfologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych) 

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie angiologii 
56 tygodni (280 dni roboczych) 
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu. 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Angiologia interwencyjna” lub “Radiologia interwencyjna”
16 tygodni (80 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** 
“Chirurgia naczyniowa”  
12 tygodni (60 dni roboczych) 

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. 

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty:

Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
diagnostyka duplex scan układu naczyniowego 
150/50
angioplastyka i stentowanie tętnic w trzech obszarach naczyniowych (gałęzie łukuaorty i ich rozgałęzienia w całym obszarze zaopatrywanym, gałęzie aorty zstępująceji ich rozgałęzienia, tętnice biodrowe i naczynia obwodowe poniżej więzadłapachwinowego w całym obszarze zaopatrywanym)
5/20 
diagnostyka inwazyjna układu żylnego, PTA, stentowanie
0/5
fibrynoliza lokoregionalna
0/5
embolizacja naczyń
0/2
operacje naczyniowe (w trzech obszarach j.w.)
0/50
zakładanie opatrunków kompresyjnych
100/0
opracowanie rany przewlekłej
10/10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzin + terminForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie angiologii" 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych), w 1. roku szkolenia  
      potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„USG w chorobach naczyń”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Kapilaroskopia, doppler laserowy – diagnostyka mikrokrążenia”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych) 
„Podstawy limfologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Rany przewlekłe, owrzodzenie żylne, stopa cukrzycowa”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Zapalenia naczyń” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Zabiegi endowaskularne. Wskazania do zabiegów i do operacji”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Ochrona radiologiczna pacjenta”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy flebologii i zabiegi flebologiczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja w chorobach naczyń” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby naczyń u dzieci i młodzieży”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Podsumowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie angiologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych), w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie angiologii 
85 tygodni (425 dni roboczych) 
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu. 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Zabiegi endowaskularne”
32 tygodnie (160 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny** Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów angiologii organizowane przez CMKP
“Chirurgia naczyniowa”  
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych, moduł specjalistyczny

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego, moduł specjalistyczny:

Zabieg/procedura Kod A Kod B
badanie wskaźnika kostka-ramię 
50
5
badanie wskaźnika paluch-ramię
30
3
badanie ciśnień segmentalnych 
10
3
wykonanie testu marszowego
20
5
wykonanie kapilaroskopii 
20
20
wykonanie pomiaru przezskórnego prężności tlenu 
10
10
wykonanie flowmetri laserowego Dopplera 
10
10
wykonanie interpretacji badań angio-TK 
20
20
szacowanie ryzyka zabiegowego z użyciem skal 
20
20
zakładanie cewników do dużych naczyń 
10
10
zakładanie wielowarstwowego opatrunku kompresyjnego 
20
5
wykonanie znieczulenia miejscowego 
2
5
wykonanie znieczulenia tumescencyjnego 
3
5
oczyszczanie ran przewlekłych 
2
5
zakładanie opatrunku podciśnieniowego 
5
3
skleroterapia żył powierzchownych 
5
10
wykonanie testu kompresyjnego USG 
20
5
wykonanie usg-doppler żył biodrowych i głębokich kończyn dolnych z tętnicami podudzia 
10
5
wykonanie usg układu żylnego kończyn dolnych z mapowaniem 
5
10
badanie usg aorty brzusznej 
10
5
badanie usg tętnic biodrowej i udowej 
10
5
badanie usg tętnic podudzia 
0
20

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych, moduł specjalistyczny:

Zabieg/procedura Kod AKod B
endowaskularne zabiegi diagnostyczne:
nakłucie tętnicy i założenie koszulki, wprowadzenie cewnika
*
*
manewrowanie prowadnikiem i cewnikiem 
*
*
arteriografia (w tym kontrolna w czasie zabiegu) 
*
*
flebografia 
*
*
terapeutyczne podstawowe w zakresie , tętnic biodrowych, udowych,podkolanowych, goleni i stopy:
angioplastyka balonowa 
*
*
predylatacja 
*
*
implantacja stentu na balonie 
*
*
zakładanie stentu samorozprężalnego
*
*
doprężanie stentów 
*
*
przechodzenie niedrożności prowadnikiem 
0
*
terapeutyczne rzadkie:
zakładanie neuroprotekcji 
0
*
stentowanie tętnic szyjnych i kręgowych 
0
*
dojścia wsteczne w niedrożnościach tętnic goleni i stopy 
0
*
angioplastyka przetok dializacyjnych 
0
*
trombektomia 
0
*
tromboliza celowana 
0
*
embolizacja naczyń 
0
*
zakładanie czasowych filtrów do żyły głównej dolnej 
0
*
stentowanie żyły biodrowej w zespole May-Thurnera 
0
*
Dla uzyskania zaliczenia stażu konieczne jest wykonanie łącznej liczby zabiegów w trybie A i trybie B:
co najmniej 60 
co najmniej 90

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów angiologii organizowane przez CMKP

 • Podstawy flebologii
 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy
 • Diagnostyka i leczenie otyłości w praktyce lekarza specjalisty

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 31.12.2023)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów angiologii: 297**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z angiologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii

Prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
Tel. (32)786-16-30, e-mail: sieron1@o2.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie angiologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, albo pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji,
 • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz w konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez ww. towarzystwa.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie angiologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie angiologii

 • “Investigation of chronic venous insufficiency - A consensus statement”, PMID: 11076834
 • “Updated terminology of chronic venous disorders: The VEIN-TERM transatlantic interdisciplinary consensus document”, PMID: 19216970
 • “D-Dimers, thrombin antithrombin III complexes and prothrombin fragments 1+2: diagnostic value in clinically suspected deep vein thrombosis”, PMID: 2024237

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie angiologii. 

Referencje

Zaloguj się