Filip Pawliczak

Lek. Filip Pawliczak, członek Naczelnej Rady Lekarskiej i działającej przy niej Komisji Kształcenia Medycznego, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.