Zinc oxide

Substancja czynna
Refundacja
Postać
Sortuj

Postać
krem
Op.
1 tuba 25 ml
100%
12,73
Postać
cement fosforanowy szybkowiążący
Op.
1 poj. 18 g+ poj. 30 g+ łyżeczka
100%
42,50
Postać
cement fosforanowy wolnowiążący
Op.
1 poj. 18 g+ poj. 30 g+ łyżeczka
100%
42,50
Postać
czopki doodbytnicze
Dawka
200 mg
Op.
6 szt.
100%
20,00
Postać
maść
Dawka
10%
Op.
1 tuba 20 g
100%
2,78
Postać
maść
Op.
1 tuba 20 g
100%
1,77

Zaloguj się