Ocena pracy personelu
29 mar 2023

Ocena pracy personelu

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Organizator
Naczelna Izba Lekarska
Tryb
Online
Odpłatność
Udział w kursie jest bezpłatny

Opis

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na szkolenie Ocena pracy personelu.

W programie przewidziano omówienie następujących aspektów:

  • Istota i znaczenie oceniania personelu;
  • Zasady oceniania personelu;
  • Kryteria oceniania;
  • Ocena bieżąca vs ocena sformalizowana;
  • Udzielanie informacji zwrotnej na temat oceny pracy współpracowników i/lub podwładnych;
  • Powiązanie oceny pracowniczej z innymi działaniami w zakresie zarządzania pracownikami: szkolenia, zarządzanie karierą, wynagrodzenie.

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w formie online.