16 - 17 wrz 2023

Leczenie i diagnostyka obrażeń ciała w oddziale ratunkowym

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Organizator
Medycyna Praktyczna
Miejsce
Medycyna Praktyczna - Dział Kursów, Cholerzyn 445, Liszki
Tryb
Szkolenie
Odpłatność
Udział w kursie wymaga opłaty

Opis

Leczenie i diagnostyka obrażeń ciała w oddziale ratunkowym to intensywny kurs dla pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych pielęgniarek i lekarzy medycyny ratunkowej dyżurujących na SORach, izbach przyjęć i w ambulatoriach chirurgicznych.

W programie przewidziano wykłady, seminaria i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego stosowanego u dorosłych w zakresie:

 • oceny poszkodowanego po urazie;
 • podstaw diagnostyki obrazowej u pacjentów urazowych;
 • resuscytacji pacjenta urazowego;
 • urazów głowy;
 • urazów klatki piersiowej;
 • urazów brzucha;
 • drenażu klatki piersiowej;
 • wkłuć doszpikowych;
 • tracheopunkcji;
 • leczenia p/bólowego;
 • resuscytacji płynowej u pacjenta we wstrząsie;
 • zasad postępowania w zdarzeniu masowym (segregacja poszkodowanych);
 • organizacji pracy z pacjentem urazowym (procedura postępowania w mnogich obrażeniach ciała);
 • stosowania REBOA.

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Liszkach, woj. małopolskie.