Wydarzenia
Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje
Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje
28 września 2023

Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Organizator
Naczelna Izba Lekarska
Tryb
Online
Odpłatność
Udział w kursie jest bezpłatny

Opis

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na szkolenie Jak w praktyce stosować controlling i zarządzać ryzykiem w ramach ambulatoryjnej i szpitalnej działalności leczniczej – wskazówki i rekomendacje

W programie przewidziano omówienie następujących zagadnień:

  • Jakie obszary w ramach prowadzonej organizacji szpitalnej i ambulatoryjnej należy poddawać szczególnemu nadzorowi i ocenia ryzyk – aktualne wyzwania i zagrożenia;
  • Rola controllingu i zarządzania ryzykiem w zarządzaniu podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  • Przegląd najbardziej skutecznych i efektywnych narzędzi w zakresie controllingu i zarządzania ryzykiem w różnych typach placówek medycznych;
  • Jak prowadzić nadzór nad newralgicznymi obszarami działalności leczniczej i jak angażować w ten proces pracowników – analiza sumy korzyści i zysków;
  • Mapowanie i proces zarządzania ryzykiem – krok po krok, omówienie sekwencji działań z podaniem konkretnych przykładów zagrażających sprawnej i stabilnej pozycji organizacji;
  • Zarządzanie procesami i zmianą a kontrola i ryzyko – analiza zależności, szans i zagrożeń.

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w formie online.