Budżetowanie przychodów i kosztów w ochronie zdrowia
07 - 08 lut 2023

Budżetowanie przychodów i kosztów w ochronie zdrowia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Organizator
Naczelna Izba Lekarska
Tryb
Online
Odpłatność
Udział w kursie jest bezpłatny

Opis

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na webinar Budżetowanie przychodów i kosztów w ochronie zdrowia.

W programie przewidziano omówienie następujących aspektów:

  • Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w ochronie zdrowia;
  • Rola odpowiedzialności kierowników różnych szczebli zarządzania w procesie budżetowania;
  • Funkcje budżetu, planowanie, wdrażanie i kontrola budżetowa4. Rodzaje budżetów oraz metody budżetowania;
  • Schemat i harmonogram sporządzania budżetu;
  • Etapy procesu budżetowania i instrukcja budżetowa;
  • Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbędzie się w formie online.