Żylna choroba zakrzepowo zatorowa - wizyta interaktywna

Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻChZZ) stanowi poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Ocenia się, że każdego roku w krajach wysoko rozwiniętych dochodzi do 200–300 przypadków zakrzepicy na 100 000 populacji. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy należą m.in. wiek, unieruchomienie, ostre stany internistyczne, nowotwór złośliwy, otyłość. W zapobieganiu wystąpienia zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) stosuje się profilaktykę przeciwzakrzepową. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu podczas wizyty oraz zbadanie pacjenta. W tym interaktywnym case study, na podstawie przypadku pacjentki z wielochorobowością, omówimy zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej.


Dołącz do dyskusji